Tudi letos bo ljubljanska mestna občina podelila naziv naj blok v Ljubljani. Za naziv v letu 2017 se poteguje sedem večstanovanjskih stavb, ki so jih predlagali v četrtnih skupnostih, zmagovalec pa bo znan marca v okviru akcije Za lepšo Ljubljano.

Letos sedem finalistov

»Stanovalce večstanovanjskih stavb z akcijo spodbujamo, naj po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja,« so zapisali na občini, kjer so bili pri ocenjevanju predlaganih stavb med drugim pozorni na zunanji videz bloka in skladnost pročelja z okoljem, na energetsko učinkovitost, enotnost stavbnega pohištva, urejenost okolice z zelenicami ter ustrezno urejeno kolesarnico, zbirno mesto za odpadke in dostop za invalide. Stavbe, kjer so stanovalci zelenice preuredili v parkirišča in posekali drevesa, so na občini izločili iz izbora.

Četrtne skupnosti so lahko lani do konca avgusta mestni občini poslale predloge za naj blok, sedem nominirancev pa se je zdaj uvrstilo v finalni izbor. Za naziv naj blok v Ljubljani 2017 se potegujejo stanovanjske stolpnice v Brilejevi ulici 19–21 ter Smoletovi ulici 12, 12 a in 12 b, blok v Palmerjevi ulici s sodimi hišnimi številkami od 6 do 32, stolpnica na Bilečanski ulici 2 in Malagajevi ulici 7, 5, 9 ter blok na Tržaški cesti 49 in Pokopališki ulici 47 in 49.

Prvi naj blok je na Topniški

Zmagovalec bo kot naj blok nasledil stanovanjsko stolpnico na Topniški ulici 45, ki se je z nazivom za leto 2016 lani okitila kot prva. Na ljubljanski mestni občini so namreč kot zelena prestolnica Evrope 2016 prisluhnili pobudi občana, da bi občinske oblasti vsako leto izbrale naj blok v mestu.

Prvega naziva naj blok so se tako lani veselili stanovalci skoraj sedemdeset metrov visokega stanovanjskega bloka, ki je bil ob zgraditvi leta 1972 ena najvišjih stavb v mestu. Od takrat so stanovalci stavbo temeljito energetsko sanirali in uredili okolico. Ob zelenju in klopcah namreč ne manjkajo niti klančine za lažji dostop z invalidskimi vozički in pokrita zaklenjena kolesarnica. Prav obnovljeno pročelje, ki je imelo pred temeljito obnovo bolj klavrno podobo, energetska sanacija ter urejena okolica in enoten videz so bili glavni razlogi, da so na občini med dvajset nominiranci za naj blok 2016 razglasili zelenkasto stolpnico na križišču Vilharjeve ceste in Topniške ulice.