Mestna občina javnosti še vedno ni seznanila s programom hostla Celica, prav tako ni znano, kdaj naj bi stavba na Metelkovi 8 vnovič odprla vrata, iz javnega naročila za prenovo, ki ga je objavil Javni zavod Ljubljanski grad, pa je mogoče razbrati, da bo na ponovno odprtje te ljubljanske znamenitosti treba počakati vsaj še nekaj mesecev. Kot kaže, bo novi upravitelj bil časovno bitko z začetkom turistične sezone.

Kdaj bo Celica spet odprla vrata?

Ljubljanski grad je oddal naročilo za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja objekta na Metelkovi 8. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo investicijsko vzdrževanje temeljilo »na usmeritvi k ohranjanju izgleda obstoječe stavbe kot tudi na ohranjanju njene prostorske in oblikovne notranje zasnove ter pohištva, ki je posledica premišljenega in jasnega arhitekturno oblikovalskega koncepta«. V razpisni dokumentaciji so navedli, da Celica potrebuje celostno prenovo strojnih elektro instalacij, delno obnovo mansarde in nekaterih notranjih prostorov, obnovo kuhinje z vsemi instalacijami in elementi kuhinjske opreme ter sanitarnih prostorov.

Od ponudnika pričakujejo, da bo uporabil nove prijazne materiale boljše kakovosti in da bo investicijsko vzdrževanje zagotavljalo ustrezne pogoje za izvajanje programa mladinskega hotela z obstoječimi vsebinami. Rok za oddajo ponudb je 28. februar. Sledil bo konkurenčni postopek s pogajanji, ki ga bodo izvedli v dveh fazah. Najprej bodo ugotavljali sposobnost ponudnikov, po predložitvi prve ponudbe pa bodo sledila pogajanja, ki bodo tudi potekala v dveh delih. V prvem delu bodo usklajevali razumevanje razpisne dokumentacije, v drugem pa ceno.

Od dolžine tega postopka bo v precejšnji meri odvisno, kdaj bodo lahko odprli vrata Celice, a je že zdaj znano, da bo trajalo še nekaj mesecev, kajti v osnutku pogodbe piše, da bo imel izvajalec za dokončanje obnove na voljo 65 dni po uvedbi v delo. Če bi v postopku prišlo do zapletov, na primer do podaljšanja rokov in revizijskih zahtevkov, pa bo proces prenove trajal še dlje. Tako se bo novi upravitelj hostla boril s časom, kajti do junija, ko se začne vrhunec turistične sezone, je le še nekaj več kot tri mesece.

Opozicija je zbrala dovolj podpisov

Medtem ko mestna oblast načrtuje obnovo Celice, je opoziciji uspelo zbrati dvanajst podpisov mestnih svetnikov, s katerimi županu Zoranu Jankoviću predlagajo sklic izredne seje na temo Celice. Na seji si obetajo več informacij o načrtih občine glede znamenitega hostla. V gradivu, ki so mu priložili tudi celo vrsto strokovnih referenc in izjav podpore dosedanjemu delovanju Celice, svetniki predlagajo sprejem dveh sklepov.

V prvem od Jankovića zahtevajo, da predstavi vsebinski koncept delovanja Celice, kulturni program in strategijo delovanja. V drugem pa ga pozivajo, naj na dnevni red seje mestnega sveta, ki bo 26. marca, uvrsti osnutek predloga investicijskega programa obnove Celice. Navedli so devet točk, ki naj jih ta vsebuje. Gre za več odprtih vprašanj, kot so finančna konstrukcija obnove, število zaposlenih in zunanjih sodelavcev, zaščita kulturne dediščine Celice, javni natečaj za Metelkovo ulico, ki naj bi bil po mnenju podpisanih svetnikov izhodišče za koncept razvoja na Metelkovi in okolici...