Resnično dejstvo je namreč, da SDH ni zamenjal uprave, temveč jo je NS Luke Koper. SDH pa je upravi Luke Koper izglasoval nezaupnico na skupščini delničarjev, ki je bila podprta z več kot 99 odstotkov prisotnih delničarjev.

Mag. Mojca Mele

višja svetovalka za odnose z javnostmi,

Slovenski državni holding, d. d.