Beremo, gledamo, poslušamo: pripravil je »osnutek zakona o spodbujanju investicij«, čeprav si po mnenju mnogih bolj zasluži ime »zakon o razlastitvi«. Zakaj? Če želimo privabiti investitorje, jim moramo pripraviti »prijazno okolje«. To pa pomeni tudi prodajo zemljišč pod tržno ceno in možnost razlastitve. Vse za kapital, za multinacionalke, za bogataše z novci. Bolj za tuje kot za naše. Slovencev ni prav veliko s 40 milijoni, kolikor bi jih potrebovali za strateško investicijo. No ja, se motim? Nekateri Slovenci pokradeno skrivajo v davčnih oazah.

Zakon pri odločitvah obide DZ, vse niti ostajajo v rokah ministrstva za gospodarstvo, ki lahko ravna po svoji »prosti presoji«. Pri tem ni pravih meril za podelitve investicij in ni ustreznega nadzora. Prav tako ne vsebuje »varovalk« za pravice iz dela in za ekološke komponente. Omogoča tudi, da podeljujejo brez javnega razpisa sredstva iz državne malhe. Snovalci zakona utemeljujejo, da je morebitna razlastitev upravičena, »ker omogoča pospeševanje gospodarske rasti, zaposlovanje in skladen regionalni razvoj«. To velja po njihovem za javno dobro.

A kapitalski interes ni javno dobro. Njihov interes je poceni delovna sila, »izvoz« umazanih tehnologij in čim večji dobiček. Meje bi jim morala začrtati država. Vlada pa na stežaj odpira vrata za razprodajo, za neokolonializem. Vabi, da privatni interes kapitala povozi malega človeka in prekomerno poseže v njegovo lastninsko pravico. Kapitalisti lobistov sploh ne potrebujejo, ker imajo za to ekipo na našem gospodarskem ministrstvu. Če strnem: zakon je nedodelan, škodljiv in protiustaven.

Seja, na kateri so ga poslanci sprejemali, je potekala v senci olimpijade. Levica je predlagala amandma, ki se je nanašal na razlastitev. Podprli so ga opozicija in posamezniki iz koalicije, vendar »za las« niso uspeli (32:32). Koalicijski glasovalni stroj je potem izglasoval z majhno večino ta sporni zakon v celoti (34 za in 31 proti). Bo za napačne odločitve kdo kdaj odgovarjal? Mislim, da je že skrajni čas.

Polona Jamnik, Bled