Iz vseh teh podatkov ni težko izpeljati sklepa: tolikanj opevana gospodarska rast ni posledica novih spoznanj in iz njih izhajajočih tehnoloških inovacij ter novih rešitev, temveč slabo plačanega dela. Mnoge mednarodne organizacije kot tudi domači strokovnjaki Slovenijo že dlje časa opozarjajo, da mora nujno zamenjati razvojno paradigmo, ki naj temelji na rasti in produktivnosti, podprti z raziskavami in inovacijami, ne pa na povečevanju intenzivnosti dela.

Raziskovalke in raziskovalci, ki smo že zdavnaj obupali nad tem, da bi dobivali pošteno plačilo za svoje delo, ne glede na zgoraj zapisane ugotovitve ne moremo in nočemo obupati nad razmerami, v katerih delamo. Ne moremo prenehati verjeti in upati, da se bodo najbolj prodorni znanstvenice in znanstveniki vendarle odločili za delo v Sloveniji. Da bodo delovni pogoji pri nas privabili vsaj peščico zanesenjakov iz tujine in da se mlajši kolegice in kolegi ne bodo ves čas bali za svoje delovno mesto.

Za to so potrebna dodatna sredstva.

Za to je treba držati besedo.

Zato vas, spoštovani gospod predsednik vlade Republike Slovenije Miro Cerar, v duhu stare modrosti, ki pravi, da je prihodnost zdaj, pozivamo, da izpolnite dano obljubo in spodbudite okrevanje raziskovalne sfere. Pozivamo vas, da z razliko (4,4 milijona evrov) do obljubljenih dodatnih 9 milijonov evrov za leto 2017, ki jih vlada še ni zagotovila, na primer okrepite pravkar potekajoči razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za raziskovalne projekte in s tem omogočite, da se bo sramotno nizki odstotek uspešnosti (16 odstotkov) projektnih prijav vsaj malo popravil.

Ker je prihodnost zdaj, je zdaj treba tudi ukrepati!

Kozma Ahačič

prvopodpisani po abecednem vrstnem redu izmed množice podpisnic in podpisnikov z raziskovalnih inštitutov in univerz

Seznam vseh podpisnic in podpisnikov z raziskovalnih inštitutov in univerz