Družba Iskra, elektro in elektronska industrija, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Iskra), je lastnica dela kleti, polovice pritličja ter 1., 6. in 7. nadstropja poslovne stavbe na naslovu Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Želeli bi posebej poudariti, da je lastnica 2. nadstropja poslovne stavbe, v katerih je bil ugotovljen neprijeten vonj, družba Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Po naših podatkih je bil neprijeten vonj prisoten zgolj v dveh pisarnah ministrstva za delo, družino in enake možnosti, vam pa svetujemo, da se za podrobnejša pojasnila obrnete na Vzajemno.

Državna uprava RS ni Iskre kot najemodajalke nikdar obvestila o pritožbah glede smradu ali neprimernih razmer za delo. Iskra je imela v prostorih na Kotnikovi 28, Ljubljana, svoj sedež več kot 15 let, do novembra 2011. V stavbi je več kot 10 let služboval tudi predsednik uprave Iskre Dušan Šešok. Niti predsednik uprave Dušan Šešok, niti člani uprave, niti zaposleni niso imeli nikdar nobenih težav z zdravjem ali pripomb k delovnemu okolju.

Zaradi primernosti poslovnih prostorov za opravljanje nalog državne uprave se je leta 2011 ministrstvo za delo, družino in enake možnosti tudi odločilo, da vzame v najem večji del celotne poslovne stavbe, in sicer pritličje, polovico 1. ter celotno 2., 4., 5., 6. in 7. nadstropje v lasti naslednjih lastnikov: Iskra, Vzajemna, Forplan, d. o. o., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Odvetnik Štepec ter Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Med najemodajalci so tudi državne institucije (DRI in Zavod RS za blagovne rezerve).

Članek, ki ste ga objavili, Iskri povzroča veliko premoženjsko škodo, saj bistveno vpliva na odločitev novih najemnikov za najem poslovnih prostorov. Želeli bi poudariti, da (1.) v članku ni objavljena nobena od študij nevarnih snovi, na katero se sklicujete, da bi bilo mogoče preveriti njeno verodostojnost, in (2.) da so kakršne koli nevarne snovi, če bi bile prisotne, škodljive le v preseženih koncentracijah, pri čemer iz članka izhaja, da te mejne vrednosti niso niti dosežene.

Zala Šešok, vodja pravne službe, Iskra, d. d., Ljubljana