Med finaliste izbora Zlata nit 2017 se je v skupini srednje velikih podjetij uvrstilo tudi logistično podjetje Kuehne + Nagel, ki skupaj z zunanjimi stalnimi sodelavci zaposluje že 100 ljudi.

»Kakovost odnosov se v našem podjetju občuti in verjamemo, da je prav to eden od razlogov, da smo uspešni. Zanimalo pa nas je, kje smo v primerjavi z drugimi podjetji. Zato smo se odločili za Zlato nit. Prav tako smo želeli spoznati o sebi kaj novega, da lahko postanemo še boljši. Ne nazadnje je bil cilj z izborom izkazati pohvalo vsem našim zaposlenim, ki se vsak dan trudijo, da so naše stranke lahko še uspešnejše. Zelo dobro se zavedamo, da smo podjetje odličnih posameznikov, ki tvorijo uspešne ekipe skozi različne oddelke in našim strankam zagotavljajo vrhunski servis ter inovativne rešitve na področju logistike,« je razloge za sodelovanje podjetja v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev nanizal direktor Borut Vrviščar.

V družbi gojijo inovativno, učečo in razvijajočo se organizacijsko kulturo, ki ustvarja priložnosti za rast in uspešnost vsakega zaposlenega. Dodelani procesi s področja vodenja in razvoja zaposlenih so vpeti v njihovo celostno kadrovsko strategijo. To so upravljanje delovne uspešnosti, karierni, osebni in strokovni razvoj zaposlenih, ki je močno podprt z izobraževanji in usposabljanji, ter upravljanje talentov in nasledstev. »Poseben poudarek dajemo razvoju vodij na vseh ravneh. Imamo po meri izdelane programe za vodje, ki so namenjeni soočanju s trenutnimi in bodočimi izzivi. Programi so skrbno usklajeni z našo poslovno strategijo in so osredotočeni na prenose znanja, strateški razvoj in zavedanje o lastnem stilu vodenja,« pojasnjuje Vrviščar. Letos nameravajo zaposliti okoli 120 novih sodelavcev, saj na Brniku gradijo nov logistični center. Zaposlovali bodo strokovnjake s področja logistike, prodajnike, skladiščnike in vodje timov, odprli bodo tudi nekaj delovnih mest s področja podporne administracije.

»Znano je, da nekaj zelo dobrih posameznikov ne naredi odličnega podjetja. Vedeti moramo, kaj odnos sestavlja, da bi ga lahko kasneje vpeli v HR-dejavnosti. Pomembno je ustvarjanje tako imenovane kulture zavezanosti, zaposlenih, ki so zavezani podjetju in ne svojim interesom. Pomembno je, da si zaposleni med seboj zaupajo, da zavzeto delajo in da podpirajo drug drugega, ko pride do težav. Organizacija pa mora skrbeti za razvoj in izobraževanje zaposlenih, za ustrezno plačilo, za psihološko varnost, odprto komuniciranje ter spodbujati timsko delo in inovativnost. Prav z merjenjem kakovosti odnosa pridemo do ustreznih odgovorov, kje so možnosti za izboljšave, ki jih lahko potem prevedemo v ustrezne HR-aktivnosti,« na vprašanje o nujnosti merjenja kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odgovarja Vrviščar.