Sestanek so kulturniki od premiera zahtevali v skupni poslanici, ki ga je podpisala vrsta združenj, organizacij in posameznikov, ki skupaj predstavljajo več kot 85 odstotkov vseh, ki se ukvarjajo s kulturo. V poslanici so zahtevali umik dveh ključnih spornih dokumentov ministrstva za kulturo - osnutka novele krovnega zakona v kulturi - Zujik in predloga Nacionalnega programa za kulturo (NPK). Če se to ne bi zgodilo, so terjali odstop ministra za kulturo.

Glede novele Zujika je bilo zahtevi zadoščeno, saj je minister za kulturo Tone Peršak predlog zaradi velikega nestrinjanja strokovne javnosti iz nadaljnjih postopkov 9. februarja umaknil sam. Glede NPK, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, je premier Cerar menil, da mora takšen dokument uživati zadostno podporo v javnosti, drugače ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Iz skupnega pisma kulturnikov ugotavlja, da takšne podpore predlog nima, so v sporočilu za javnost navedli v društvu nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija.

Glede reševanja položaja nevladnih organizacij v kulturi je premier Cerar povedal, da bodo skupaj z resornim ministrstvom našli dodatna sredstva in izpeljali javni razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini ter promovirajo kulturo tudi izven meja Slovenije.

Od vlade pričakujejo, da bo poravnala vse zakonske obveznosti do zaposlenih v kulturi

Predsedniku vlade so Uroš Korenčan (Kolegij direktorjev slovenskih gledališč), Simon Kardum (Kino Šiška) in Tjaša Pureber (Asociacija) predstavili tudi težek položaj projektno financiranih nevladnih organizacij v kulturi ter samozaposlenih.

Predlagali so, da vlada dodatna sredstva nameni tudi za večletne in enoletne projektne razpise za nevladne organizacije, javne zavode in samozaposlene v kulturi, samozaposlene podpre z dodatnimi sredstvi za delovne štipendije, ter tistim javnim zavodom in nevladnim organizacijam, ki so vpeti v evropske projekte, nameni dodatna sredstva za sofinanciranje teh projektov.

Predsednik vlade Cerar je ob tem poudaril, da so sredstva omejena, a da razume akutni položaj ustvarjalcev, zato bodo z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman v prihodnjem tednu preučili možnosti dodatnih sredstev tudi za omenjena področja.

Kulturniki od vlade tudi pričakujejo, da bo poravnala vse zakonske obveznosti v zvezi s prispevki samozaposlenih v kulturi ter plačami v javnih zavodih s področja kulture. Prav tako so opozorili nevzdržen položaj filmskih ustvarjalcev in Slovenskega filmskega centra ter Javne agencije za knjigo ter nujnosti dodatnih sredstev in dialoga na tem področju.