Če to ne bo upoštevano, bo to še eno pristransko vplivanje na sodišča, v nadaljevanju tudi na Ustavno sodišče RS, kar je v naši državi prej pravilo kot ne. Pri tem je nujno imeti pred očmi tudi, da najvišji volilni organ, skupaj s svojimi podrejenimi volilnimi organi, nima nad sabo nobenega demokratičnega nadzora že od svoje ustanovitve dalje. To se zdaj – po 25 letih – zelo jasno kaže in je sočasno tudi odgovor predsedniku Vlade RS, ki se javno sprašuje, zakaj je bil zakon o referendumu in ljudski iniciativi »dober« kar 25 let. Ni bil dober – za ljudstvo zagotovo ne. Na slednje sem v medijih neštetokrat opozarjala.

Naj še dodatno pojasnim: Vrhovno sodišče RS je namreč za 14. marec 2018 ob 10. uri razpisalo javno obravnavo v presoji zakonitosti zakonodajnega referenduma o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), izvedenega v letu 2017. Na razpisani obravnavi naj bi soočili mnenja – poleg pobudnika referenduma tudi vlada in državna volilna komisija.

Ida Čuden Rebula, Sežana