V Zdravstvenem domu (ZD) Celje, kjer so odprli že drugi presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk v programu Dora na območju celjske enote zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je obenem tudi zadnji stacionarni presejalni center pri nas, so že pregledali prve pacientke.

Vsaki dve leti bo okoli 27.500 žensk med 50. in 69. letom starosti s stalnim prebivališčem na območju celjske regije prejelo vabilo na mamografijo v center Dora bodisi v celjskem zdravstvenem domu ali v Splošni bolnišnici Celje. Namen programa je zgodnje odkrivanje raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni, saj je takšno zdravljenje lahko zelo uspešno. »Verjamem, da bodo ženske iz savinjske regije deležne kakovostne ter prijazne obravnave. Za uspešnost programa je ključno, da se ženske odzovejo vabilu in da se jih slikanja udeleži več kot 70 odstotkov. Le tako bomo dosegli cilj programa Dora, to je zmanjšanje umrljivosti zaradi raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah med 50. in 69. letom starosti, za 25 do 30 odstotkov. Ker pa je v območni enoti Celje zelo veliko žensk, smo morali vzpostaviti kar dva centra, tako v zdravstvenem domu kot v bolnišnici, da bi lahko v dveh letih prišle na vrsto vse ženske, ki jih bomo povabili na slikanje,« je ob odprtju poudaril mag. Maksimiljan Kadivec, zdravnik radiolog in vodja državnega programa Dora. Z odprtjem presejalnega centra v ZD Celje so v program Dora vključili še zadnji stacionarni presejalni center v državi.

Imajo najsodobnejši mamografski aparat

»Program Dora je tudi za nas velikega pomena, največ pa bodo s tem pridobile ženske v celjski regiji, saj jim bo omogočeno zgodnje odkritje že najmanjših rakavih sprememb na dojki, na vseh ravneh programa pa bodo deležne visokokakovostne obravnave,« pa poudarja direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul. Da bodo s kakovostnim strokovnim delom v ZD Celje pripomogli k boljšemu zdravju številnih žensk, je prepričan tudi strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček. »Skupaj s celjsko bolnišnico bomo učinkovito izvajali presejalni program Dora, saj bomo že samo v naši ustanovi tedensko lahko pregledali več kot sto žensk. Naš center je uporabnicam dostopen in prijazen. Osebje, ki izvaja preiskave, je opravilo vsa zahtevana strokovna izobraževanja. Ne nazadnje imamo na voljo tudi najsodobnejši mamografski aparat,« poudarja Drešček. Z odprtjem še zadnje stacionarne presejalne enote je program Dora prisoten na območju celotne Slovenije. »To je nedvomno velik dosežek, ki dokazuje, da v zdravstvenem sistemu znamo postaviti in voditi tudi velike projekte, če dobro načrtujemo, kot partnerji sodelujemo in se trudimo za dosego skupnih ciljev. Zdaj moramo narediti vse, da bo tudi odzivnost v presejalne programe kar največja, saj prav to rešuje življenja. Zato res upam, da se bodo ženske v čim večjem številu odzvale vabilu, da pridejo na mamografijo v enega od centrov Dora, prav tako pa se odzovejo tudi na vabila Zore in Svita,« pa upa državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved.