Mestna občina Ljubljana bo, kot kaže, do pomladi dokončala kolesarsko stezo in pločnik ob delu Vojkove ceste ob športni dvorani Stožice. Družba Teleg-M, ki ji je občina zaupala ta projekt, je namreč ta teden začela gradbena dela na še nedokončanem odseku kolesarske steze ob dvorani Stožice.

Zakaj tega odseka kolesarske steze in pločnika družba ni zgradila že lani, ko je uredila del med Potjo spominov in tovarištva in križiščem Vojkove ter Božičeve ceste, nam na občini še niso odgovorili. Najverjetneje pa se gradnja na tem delu Vojkove ceste ni začela zaradi spora med občino in šestimi solastniki zemljišča, ki jih je občina dala razlastiti. Iz zemljiške knjige je namreč razvidno, da je ljubljanska upravna enota oktobra 2016 odločila, da omenjeno zemljišče razlasti v korist ljubljanske občine. Na podlagi te odločitve je občina tudi predlagala, da se v zemljiško knjigo vpiše kot lastnica. Vendar solastniki parcele so s pritožbo izpodbijali tako odločitev upravne enote kot tudi predlog vpisa lastninske pravice občine. Ali so bili lastniki uspešni s pritožbo na odločbo upravne enote, ni jasno. Pričakujemo, da nam bodo na občini odgovor na to vprašanje posredovali v prihodnjih dneh. Je pa okrajno sodišče konec letošnjega januarja po krogu ugovorov solastnikov in tudi občine izdalo sklep, s katerim je občini vendarle dovolilo vpis lastništva na sporni parceli, kjer bosta zgrajena kolesarska steza in pločnik. Sklep sicer še ni pravnomočen, saj se lastniki, ki oporekajo občini, še vedno lahko nanj pritožijo.