Pričakovano je Snaga lansko leto končala z izgubo 4,13 milijona evrov. Kot smo že večkrat pisali, je izguba povezana z nižjimi količinami sprejetih mešanih komunalnih odpadkov v regijski center za ravnanje z odpadki na Barju in visokimi stroški odstranitve trdega goriva iz odpadkov in digestata ter stroški obdelave bioloških odpadkov pri zunanjem izvajalcu. Čeprav so k regijskemu centru letos pristopile nove občine, bo poslovanje Snage težavno, vse dokler ne bo rešeno vprašanje sežiga preostanka odpadkov.

Najbolje je od podjetij ljubljanskega holdinga tudi letos poslovala Energetika Ljubljana, ki je leto sklenila z 1,4 milijona evrov, kar pa je še vedno precej slabši rezultat od tistega iz leta 2016, ko je bilo dobička za več kot osem milijonov evrov. V Ljubljanskem potniškem prometu so lansko leto končali s 116.000 evri plusa, v Vodovodu - Kanalizaciji pa je dobiček lansko leto znašal šest tisočakov. S poslovanjem Energetike in Snage je povezana tudi odločitev sveta ustanoviteljev ljubljanskega holdinga, kjer sedijo ljubljanski župan in župani primestnih občin, da se lahko ti dve podjetji za uravnavanje likvidnosti zadolžita za do pet milijonov evrov.

Med omembe vrednimi odločitvami sveta ustanoviteljev holdinga so tudi nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe Vodovoda - Kanalizacije, ki pa za večino gospodinjstev ne bodo prinesle večjih sprememb na položnicah. Cena oskrbe z vodo se bo namreč za večino nekoliko znižala, cena odvajanja in čiščenja odpadne vode pa se bo nekoliko zvišala. Spremembo bodo občutila »le« gospodinjstva v hišah, ki niso priključene na kanalizacijo in odpadno vodo spuščajo v greznico ali malo čistilno napravo. Za te se bodo po zagotovilih Vodovoda - Kanalizacije položnice podražile za manj kot evro.