Že lani je ob simbolični položitvi temeljnega kamna minister za infrastrukturo Peter Gašperšič poudaril, da bodo v sklopu dobrih 282 milijonov evrov vrednega projekta nadgradnje, sofinanciranega z evropskim denarjem, posodobljeni ne le železniški tiri med Celjem in Zidanim Mostom, temveč bosta temeljito prenovo doživeli tudi železniški postaji v Celju in Laškem. Zagotovil je, da bodo do peronov uredili nove dostope in jih hkrati opremili z nadstreški.

Po letu dni, ko postaji dobivata končno podobo, pa je postalo jasno, da v Celju ob prenovi niso zgradili ustreznega dvigala, ki bi omogočilo dostop do peronov tudi gibalno oviranim, starejšim in tistim z otroškimi vozički. Namestili so le mini stopniščno dvižno rampo, ki pa ne zadošča potrebam vseh invalidov, saj bi ti pri njeni uporabi vseeno potrebovali tujo pomoč. Kar pa je sila nenavadno, sploh glede na dejstvo, da se je tudi država zavezala, da bo spodbujala ljudi k uporabi vseh vrst javnih prevoznih sredstev. Torej tudi vlakov, s katerimi želijo potovati tudi gibalno ovirani. Sploh pa naj bi bilo Celje pri tem izjema, saj naj bi povsod drugod bila zgrajena ustrezna dvigala.

Številne ovire na poti do dvigal

Na to pomanjkljivost so investitorja, direkcijo za infrastrukturo in Slovenske železnice, opozorili tudi v nevladni organizaciji Za mesto po dveh. Kot so pojasnili na direkciji, so v času izdelave projektne dokumentacije proučevali možnosti, da bi zgradili nov podhod z dvigali, a ker se dela izvajajo pod stalnim železniškim prometom ter glede na že obstoječi podhod, to v Celju ne bi bilo izvedljivo. Investicijo pa bi to podražilo za dodatni milijon evrov. Pod pritiskom javnosti in invalidskih organizacij pa so vendarle ponovno staknili glave.

»Na postaji Celje ni bilo mogoče umestiti dvigala v medtirje, saj bi morali za to porušiti obstoječi podhod ter zgraditi novega, odstraniti en tir in prestaviti perone, kar bi posledično pomenilo velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje. Če bi posegli v konstrukcijo, pa bi lahko prišlo tudi do vdora podtalnice v podhod, zato smo predvideli postavitev stopniščnih dvižnih ploščadi,« so razložili na direkciji. Drži pa, da sta na postajah v Laškem in Rimskih Toplicah, ki sta del istega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, predvidena nova podhoda z dvigali za dostop gibalno oviranih oseb do peronov.

»Če bi bilo možno, bi takšno umestitev dvigal projektanti že prvotno načrtovali tudi v Celju,« odgovarjajo na direkciji. Dodajajo, da pa so projektanti ob načrtovanju obnove železniške postaje Maribor, kjer se je pojavil podoben problem glede gradnje dvigal kot pred leti v fazi načrtovanja obnove železniške postaje v Celju, pridobili informacijo o novih tehnologijah oziroma možnostih izvedbe del.

»Naročili smo jim, naj preverijo, ali je mogoče takšno rešitev aplicirati tudi na železniški postaji v Celju. In kaže, da bomo lahko na podoben način zgradili tri dvigala zdaj tudi v Celju, s katerimi bodo brez težav lahko dostopali do peronov tudi gibalno ovirani,« pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo.