Na prvi dan korekcije 2. februarja letos so bili objavljeni podatki, ki pričajo o rasti plač na ameriškem trgu. Oba indikatorja, tako indikator glede novoustanovljenih delovnih mest v nekmetijskih sektorjih (»Nonfarm Payrolls«) kakor tudi indikator rasti urnih postavk (»Hourly Earnings«), sta presegla pričakovanja trga. Število delovnih mest v nekmetijskih sektorjih je za 11,11 odstotka preseglo pričakovanja trga, rast splošne urne postavke pa je bila v medletni primerjavi 2,9 odstotka višja, medtem ko je trg pričakoval »le« 2,6-odstotno rast. V medmesečni primerjavi so se urne postavke dvignile za 0,3 odstotka, kar je tudi višja rast, kakor je bila pričakovana s strani trga pri 0,2-odstotni rasti.

Torej se je prvi dan korekcije začel ob pritoku podatkov s trga dela, ki med drugim govorijo o povišanju stroška dela, ob tem pa ne smemo pozabiti, da akterji na finančnih trgih pričakujejo vsaj trikratno zvišanje temeljne obrestne mere Ameriške centralne banke – FED, kar bo vsem podjetjem povišalo stroške financiranja v prihodnosti. Trg je najverjetneje ocenil, da se bo rast plač še nekaj časa nadaljevala, in če zraven prištejemo dražje stroške financiranja, to pomeni, da bodo podjetja v prihodnosti najverjetneje lahko utrpela upad marž in s tem kovala manjše dobičke, tudi če bodo ravni rasti prihodkov ostale na enakih ravneh še nekaj časa. Tudi prihodki podjetij niso imuni za rast obrestnih mer, zato obstaja velika verjetnost, da bodo tudi ti upadli ob bolj konkretnih dvigih temeljnih obrestnih mer in ob bolj konkretnem krčenju bilance Ameriške centralne banke (primer nastopa recesije zaradi preveč restriktivne monetarne politike).

Poleg novih cenitev vrednostnih papirjev na finančnih trgih zaradi zgoraj omenjenih razlogov smo obenem danes priča dobrim makroekonomskim pričakovanjem in dobrim poslovnim izidom večine največjih ameriških podjetij. Ti nasprotni si cenovni procesi ob velikem deležu avtomatiziranega trgovanja (več kot 70 odstotkov vsega dnevnega prometa) povzročajo volatilnosti na kapitalskih trgih v zadnjih dveh tednih. Vendar so vsej volatnilnsti navkljub pričakovanja za prihodnjega pol leta, kar zadeva rast na finančnih trgih, še vseeno pozitivna.