Spoštovani,

zamenjava vrstnega reda prispevkov, ki ob informativnih TV-oddajah postavlja šport pred kulturo, je mogoče bolj problematična s simbolne strani kot resnično škodljiva. A vendar predstavlja še en zavesten korak k vsebinskemu siromašenju programa, ki ga gospodinjstva obvezno plačujejo. Mogoče bi bila zamenjava v času olimpijskih iger še lahko razumljiva, do nje žal ni prišlo zaradi tega dogodka.

Že dalj časa so oddaje, namenjene kulturi, potisnjene v pozne nočne ure, medtem ko večerne ure zapolnjujejo dolge serije vsakovrstnih pričevanj, neproblematičnih nadaljevank, zabavnih oddaj in drugih neobveznih razvedril.

Tako kot že dolgo govorimo in je bilo ob pravkar minulem kulturnem prazniku večkrat posebej poudarjeno, je kulturi postopoma, a vztrajno namenjeno vse manj vsakodnevnega prostora in časa. Ustanova, kot je nacionalna televizija, bi v primerjavi z ostalimi, komercialnimi hišami in programi vsekakor morala biti usmerjena v tisti del javnega obveščanja, ki gradi nacionalno ozaveščenost, in nikakor ne krojiti programa v smer splošne in kratkoročne dopadljivosti.

Vodstvo RTV Slovenija in programski ter nadzorni svet RTV Slovenija zato pozivamo k ponovnemu premisleku o omenjeni zamenjavi in o mestu kulture na programih slovenske televizije nasploh.

Jurij Kobe, Društvo arhitektov Ljubljane, predsednik