V občini Trebnje so podjetja Trimo, REM, TEM in TPV po podatkih župana Alojzija Kastelica v svojo širitev lani investirala okoli 18 milijonov evrov. »To nas navdaja z optimizmom in tudi letos bomo nadaljevali z urejanjem industrijske cone. Na voljo bo novih pet hektarjev za investitorje, želimo si novih delovnih mest. Smo tudi tik pred javno razgrnitvijo občinskega prostorskega načrta, kar bo omogočilo nadaljnji val razvoja v občini,« načrte pojasnjuje Kastelic. Občina se tako letos loteva druge faze gradnje industrijske cone.

Na okoljskem področju Kastelic izpostavlja štiri milijone evrov vreden projekt zmanjšanja izpustov v Temenico, kar naj bi dosegli z nadgradnjo centralne čistilne naprave, modernizacijo kanalizacijskega sistema in gradnjo kanalizacije za naselja Dolenje Medvedje selo, Odrga, Gorenje Medvedje selo, Pekel in Dolenji Podboršt. Pri tem računajo na sofinanciranje iz naslova razvoja regij v programskem obdobju 2014–2020.

Z obnovo mestnega jedra do zmanjšanja prometa

Novo podobo naj bi v prihodnjih letih dobil tudi Goliev trg v samem središču Trebnjega. Z ureditvijo mestnega središča in parka iz mesta umikajo promet, oživiti želijo dogajanje v mestu, razširiti družabno, turistično in kulturno ponudbo in s tem povečati privlačnost kraja. Po Kasteličevih besedah je občina že pridobila idejno rešitev bodoče ureditve trga, ta pa tudi že dobila zeleno luč občinskega sveta. Tako je projekt za ureditev trga skupaj s prestavitvijo celotne infrastrukture že v pripravi. »Enotno urejen trg, ki obsega tako parkirišča pred občinsko zgradbo kot tudi cesto skozi Trebnje in park, bo omogočal druženje krajanov in organiziranje najrazličnejših prireditev. Trg bo tako privlačen tudi v turistične namene,« pravi Kastelic.

Končno pa se v Trebnjem lotevajo tudi gradnje kulturnega doma. Sedanji je namreč že povsem dotrajan. V novem hramu kulture je predvidena dvorana za 450 obiskovalcev, urbanistična rešitev za širše območje pa zajema tudi gradnjo garažne hiše, avtobusnega postajališča in zgradbe za različne kulturne dejavnosti, kot so knjižnica, glasbena šola, prostori za godbo, mažoretke, muzej. Gradili naj bi na območju sedanje Komunale Trebnje, zato je začetek gradnje odvisen predvsem od selitve Komunale in njenih dejavnosti na rob mesta, kjer naj bi objekte za potrebe Komunale začeli graditi predvidoma letos poleti.