Rešitve podjetja Solvere Lynx za javne zavode:

Solvera Lynx ponuja nove rešitve za pametno upravljanje porabe energije, ki temelji na brezžični tehnologiji LoRaWAN. Ta tehnologija je boljša izbira v primerjavi s klasičnimi žičnimi omrežji, zahvaljujoč velikemu dosegu, edinstveni prodornosti, prilagodljivosti, preprostemu upravljanju in vzdrževanju ter varnemu in zanesljivemu prenosu podatkov. Naše omrežje že pokriva večja slovenska mesta (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Koper, Jesenice, Ravne, Anhovo, Litija) in bo kmalu prisotno po celotni državi. Je tudi največje LPN-omrežje v Sloveniji, tako da bodo stranke z njegovo uporabo prihranile čas in denar, saj jim ne bo treba postavljati svojega lastnega omrežja.

Slika 1. Inovativna brezžična oprema z dolgim dometom – naprava ComBox.L®

Za učinkovito povezavo med merilniki in omrežjem je vzpostavljena brezžična povezava LoRa. Za izvajanje meritev je izbrana inovativna brezžična oprema z dolgim dometom – naprava ComBox.L®, ki pošilja podatke programski platformi GemaLogic®, kjer se vsi podatki zberejo, obdelajo in analizirajo.

Slika 2. Programska platforma GemaLogic®

Naša rešitev omogoča javnim zavodom, da:

• Pridobijo sistemski nadzor nad ključnimi energenti (elektrika, zemeljski plin, kurilno olje, voda),

• Zmanjšajo operativne stroške in povečajo učinkovitost z manjšo porabo energije in vode,

• Minimalizirajo izgubo energije in puščanje vode do 90%,

• Zmanjšajo škodljiv vpliv na okolje in s tem dokažejo predanost okoljsko odgovornim dejanjem,

• Podaljšajo življenjsko dobo objektov.

Ker programsko in strojno opremo razvijamo znotraj podjetja, smo pripravljeni na skoraj vse izzive, ki zahtevajo po meri narejene rešitve, usmerjene v prihodnost. Primer take inovativne rešitve za javno infrastrukturo je razvoj in implementacija Sistema za upravljanje z vodo.

Netočno spremljanje porabe vode lahko občino »stane« vode in sredstev, za katere sploh niste vedeli, da jih izgubljate. Predlagamo zamenjavo starih merilcev z inovativno brezžično opremo z dolgim dometom – ComBox.L®, ki bo podatke prenesla platformi za programsko opremo GemaLogic®. Glede na potrebe vašega projekta boste lahko omogočili naslednje funkcionalnosti GemaLogic®:

• Spremljanje porabe vode,

• Analizo učinkovitosti porabe vode – ključni kazalniki uspešnosti za porabo vode,

• Analize ciljne porabe vode: določanje ciljnih količin porabljene vode in stroškov,

• Vodenje podatkov o energiji: transparentnost, ponazoritev podatkov, pregled porabe in stroškov, primerjava vzorca porabe v več zgradbah,

• Opozarjanje v primeru odstopanj od povprečne porabe ali stroškov.

Dolgoročni rezultat: javni zavodi bodo izboljšali svoje storitve za meščane, dosegli zastavljene cilje pri porabi energije in zmanjšali izgube vode do 90 %.