17 odstotkov več kot leta 2016 je bilo lani tujih turistov. Ustvarili so skoraj 8,1 milijona prenočitev, kar je 15 odstotkov več kot predlani. 6 odstotkov več kot leta 2016 je bilo lani prihodov domačih turistov. Ustvarili so več kot 3,9 milijona prenočitev in s tem poskrbeli za štiriodstotni dvig domačih prenočitev v primerjavi s predhodnim letom.

Italijani so v preteklem letu med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev, in sicer slabih 1,2 milijona. Na drugem mestu so bili Nemci (964.000 prenočitev), na tretjem Avstrijci (902.000), sledili so Hrvati (378.000), Britanci (335.000) in Srbi (269.000).

2,212 mrd. evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj smo imeli po izračunih Banke Slovenije v prvih enajstih mesecih preteklega leta. To je slabih devet odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2016.

December 2017 je bil za slovenski turizem še en uspešen mesec. Prinesel je skoraj 658.000 turističnih prenočitev in več kot 280.000 prihodov turistov, kar je za deset odstotkov več prenočitev in enajst odstotkov več prihodov turistov kot decembra 2016. Več prihodov in več prenočitev so opravili tako domači kot tuji turisti.

74 odstotkov turističnih prenočitev je bilo v decembru 2017 ustvarjenih v hotelih, sledila so apartmajska in počitniška naselja (šest odstotkov). Najbolj obiskane so bile zdraviliške občine (36 odstotkov prenočitev), nato gorske občine (21 odstotkov), občina Ljubljana (15 odstotkov) in obmorske občine (13 odstotkov).