»Po dveh letih šolanja na gimnaziji sem si želel nekaj več. Najprej sem razmišljal, da bi v Ljubljani opravljal mednarodno maturo, ampak želel sem si tujine,« nam je povedal Juš Tavčar, danes dijak četrtega letnika mednarodne šole United World College (UWC) of the Adriatic v Devinu. »UWC me je prepričal zaradi diverzitete. Tu v Devinu šolo obiskuje 180 dijakov iz 90 različnih držav. Prav ta konglomerat mnenj in občutkov me je očaral,« je poudaril Juš. Čeprav je za večino bodočih študentov samoumevna izbira gimnazija, se je po njegovem dobro zavedati, da do univerze ne vodi le ena pot: »Zdi se mi, da bi dijaki morali biti seznanjeni s tem, da obstaja več možnosti izobraževanja in da so tudi drugačni načini prikazovanja sveta.«

Hkrati šole UWC ponujajo rešitev za tiste, ki z izkušnjo izobraževanja v tujini ne želijo počakati do univerze, je prepričan Juš. Mreža šol UWC danes združuje 17 šol na štirih celinah, slovenski dijaki pa se lahko prijavijo na izbor za mesta na UWC Adriatic v Italiji, UWC Mostar v Bosni in Hercegovini ter Li Po Chun UWC v Hongkongu. Vsaka izmed šol nosi pečat lokalnega okolja, druži pa jih vzpodbujanje dijakov k spoštovanju raznolikosti, medkulturnemu razumevanju, dialogu, samoiniciativnosti in medsebojni odgovornosti.

Ključne so obšolske dejavnosti

Dijaki šol UWC se šolajo v dvoletnem programu mednarodne mature (International Baccalaureate oziroma IB), ki jim odpira možnost študija v tujini. Pouk v celoti poteka v angleščini, izjema je učenje maternega in tujih jezikov. Glavni razlog za šolanje na šolah UWC kljub temu ni mednarodna matura, ampak raznolika ponudba popoldanskih dejavnosti in krožkov, meni Juš. Velik del programa zajemajo kreativni krožki, športne aktivnosti in prostovoljno delo. »Sodelujemo z lokalnimi organizacijami, kot so domovi za ostarele, bolnišnice, vrtci, Amnesty International, Greenpeace…« je našteval Juš. »Del misije naše šole je to, da spreminjamo svet. Ampak sveta ni vedno mogoče spreminjati samo z velikimi koraki. Pri sodelovanju s Greenpeaceom je bila recimo ena od naših akcij ta, da smo očistili gozd v bližini šole.«

Šolanje na šolah UWC sicer praviloma ni brezplačno. Prispevek družine pri financiranju šolnine se določi z oceno finančnega stanja družine, preostali del stroškov pa pokrijejo mednarodna organizacija in šole UWC. Razpis za leto 2018 je objavljen na spletni strani slovenskega društva UWC, prijavijo pa se lahko slovenski dijaki, ki letos obiskujejo drugi ali tretji letnik gimnazije. Prijavo je treba oddati najpozneje do 16. februarja.