»Zelo smo bili presenečeni, ko smo iz Bruslja prejeli zahtevek za vračilo. Kot da bi padel z neba. To se je očitno skrivalo pred nami,« je ogorčen Božidar Kante, dekan mariborske filozofske fakultete. »Ko sem leta 2015 prevzel dolžnosti dekana, mi predhodnik Marko Jesenšek ni niti z besedo omenil tega projekta niti mi ni nakazal, da bi lahko za fakulteto nekoč postal hud finančni problem.«

Univerza v Mariboru je 29. januarja nakazala 158.753,91 evra na transakcijski račun Evropske unije. To je denar, ki je bil neupravičeno porabljen v okviru čezmejnega evropskega projekta Tempus morems. Do leta 2011 je bila koordinatorica projekta univerza v Marburgu, septembra istega leta pa je vse obveznosti in zadolžitve nosilke prevzela mariborska univerza. Odgovorna oseba projekta, ki naj bi pospešil modernizacijo visokega šolstva v državah bivše Jugoslavije in omogočil hitrejšo uvedbo bolonjske reforme, je postal tedanji tajnik filozofske fakultete Mladen Kraljić.

Evropski denar porabljali zelo po domače

Leta 2015 so izvedbo projekta vzeli pod drobnogled revizorji in konec leta 2016 spisali obširno poročilo pristojnim v Bruslju. Ugotovili so, da je bila četrtina od skupaj porabljenih 616.000 evropskih evrov porabljena neupravičeno. Manjkali so fakture, potrdila o plačilu in druga dokumentirana dokazila o utemeljeni porabi denarja, predvsem v zvezi z nakupom opreme in plačilom honorarjev ter drugih stroškov sodelujočih visokošolskih uslužbencev. Stroške dela so nekaterim poplačevali kar na osebne račune, brez ustrezno sklenjene pogodbe, so ugotovili revizorji. Povedano drugače: sodelujoči univerzitetniki s skupaj 12 univerz so razpoložljiv evropski denar porabljali zelo po domače.

Ko so na univerzi prejeli revizijsko poročilo, je Kraljić že napredoval na nov vodstveni položaj v rektoratu, postal je glavni tajnik Igorja Tičarja. Avgusta lani je moral izprazniti pisarno. Eden izmed domnevnih razlogov, da so ga premestili na drugo delovno mesto v rektoratu, je bil spodleteli nakup novega službenega luksuznega avtomobila audi A8 za potrebe rektorja. So pa v rektoratu sočasno razčiščevali tudi Kraljićevo odgovornost v proslulem evropskem projektu. Prišli so do ocene, da je čist kot solza in da ga ne bodo poklicali k odgovornosti. Za vse ugotovljene nepravilnosti naj bi bili po njihovi presoji odgovorni izključno Kraljićevi predhodniki na univerzi v Marburgu.

Denar bodo terjali od nemških partnerjev

Z vodstvom nemške univerze so se sestali 22. januarja letos, torej več kot leto dni po tem, ko so prejeli revizijsko poročilo, in teden dni preden je zapadel rok za plačilo zahtevka agencije za izobraževanje in kulturo, ki deluje pod okriljem evropske komisije. Mladen Kraljić in prorektor Niko Samec sta odpotovala v Nemčijo in se sestala s predstavniki vodstva univerze. Okrcala sta jih, da bi morali vrniti le desetino zdaj zahtevanega zneska, če bi jim v Maribor pravočasno poslali vse zahtevane dokumente.

Univerza v Mariboru je projekt vodila korektno, transparentno in po predpisanih pravilih, kar je ugotovila tudi revizija projekta, trdijo v rektoratu, in dodajajo, da so zahtevek za vračilo nakazanih sredstev že poslali v Nemčijo. »Terjali bomo vsa sredstva od prejšnjega koordinatorja, ker so posledica napak pri njihovem delu,« so zapisali v odgovoru za Dnevnik. V vodstvu univerze v Marburgu finančne odgovornosti niso pripravljeni prevzeti. »Morebitno obveznost povračila sredstev še razčiščujemo v sodelovanju z Univerzo v Mariboru,« je bil kratek odgovor tiskovne predstavnice Christine Mühlenkamp.

Dekan filozofske fakultete je odločen, da oni ne bodo nosili bremena zavoženega evropskega projekta. »Na fakulteti imamo v zvezi s tem zelo malo dokumentacije. Kako so porabljali denar, ne vemo, saj je Kraljić projekt vodil iz rektorata,« pravi Božidar Kante. »Če pa bi se nekoč razpletlo tako, da bo univerza te stroške naprtila nam, bomo sprožili odškodninsko tožbo zoper Kraljiča in Jesenška (zdaj prorektorja za dislocirane članice Univerze v Mariboru, op.p.), ki sta bila nekoč odgovorna za ta projekt.«