Ljubljanske srednje šole bodo danes in jutri preplavili učenci zadnjih letnikov osnovnih šol, ki se bodo na informativnih dnevih poskušali prepričati, da so izbrali pravo šolo do želenega poklica, ali pa se bodo s pomočjo podatkov iz prve roke za to vsaj nekoliko lažje odločili. Srednje šole osrednjeslovenske regije bodo 4537 bodočim dijakom danes ob 9. in 15. uri ter jutri ob 9. uri predstavile podrobnejša pojasnila o možnostih vpisa na 6112 prostih mest. Predstavili jim bodo tudi proces izobraževanja in vse druge pomembne informacije v zvezi s programi in dodatnimi dejavnostmi, njihove prijave pa bodo šole sprejemale do 5. aprila.

Pritisk na gimnazije upada

Pritisk na gimnazije se že nekaj let postopno zmanjšuje, povečuje pa se delež dijakov, ki se vpisujejo v poklicne in strokovne programe. Zato je tudi na današnjih informativnih dnevih pričakovati, da bodo poleg večno obleganih gimnazij, kamor naj bi se vpisala približno tretjina dijakov, dobro obiskane tudi vse druge šole, od katerih se mnoge srečujejo tudi z omejitvami vpisa. Po podatkih šolskega ministrstva v osrednjeslovenski regiji že nekaj let uspešno zapolnijo vsa razpisana mesta v programe veterinarski tehnik, tehniška gimnazija in slaščičar v Biotehniškem izobraževalnem centru, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo pa morajo vpis v vse štiri programe zobotehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske medicine že leta tudi omejevati.

Nov le program papirničar

Novih programov letos šole osrednjeslovenske regije ne ponujajo, prav tako nobenega ne ukinjajo. Edina sprememba se v novem šolskem letu obeta lani obujenim vajeniškim programom, ki se jim v regiji poleg možnosti izobraževanja za kamnoseka ter oblikovalca kovin-orodjarja letos na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad pridružuje še možnost izobraževanja za papirničarja. Večji del vajeniškega izobraževanja poteka pri delodajalcu, seznam teh je objavljen na spletni strani šolskega ministrstva.

Na Gimnaziji Bežigrad danes in jutri na informativnih dnevih in na odprtem dnevu šole pričakujejo 1550 obiskovalcev, v sedem oddelkov pa bodo vpisali 196 in v oddelek športna gimnazija še 18 prvošolcev. Kajpak znova pričakujejo omejitev vpisa.

Na Gimnaziji Vič pričakujejo, da jih bo obiskalo okoli 500 učencev, ki jih bodo zvečine spremljali starši. Na voljo jim bo 168 vpisnih mest, pravi svetovalna delavka Ajda Erjavec Bartolj, ki v soboto pričakuje tudi večje število osmošolcev s starši, ki v petek nimajo prostega dneva. Učencem svetuje, da so pozorni zlasti na dodatne dejavnosti in na tisti del programa, ki se od gimnazije do gimnazije razlikuje. O utripu šole pa naj povprašajo kar dijake.

Ravnatelj Gimnazije Ledina Roman Vogrinc pravi, da na šoli, ki jo obiskuje 830 dijakov in na kateri bodo v sedem oddelkov vpisali 196 dijakov, danes pričakujejo 700 in jutri še 300 dijakov ter staršev, ki jih vse pogosteje spremljajo. »Morda jih spremljajo tudi zato, ker se še niso naučili dovolj zaupati svojim otrokom,« razmišlja ravnatelj šole.

Anton Meden, predsednik zveze aktivov svetov staršev, staršem svetuje, da mladoletne otroke spremljajo na informativne dneve, saj bodo skupaj slišali več in jim bodo tako tudi lažje svetovali. Seveda pa mora biti izbira učenčeva. Po njegovem mnenju je dobro, da obiščejo čim več šol in morda obiske začnejo že v sedmem ali osmem razredu, saj učencem kljub interesom in usmerjanju praviloma vedno ostane v igri več šol. Na informativnih dnevih naj povprašajo tudi o logistiki, obšolskih dejavnostih in obveznih dejavnostih v popoldanskem in večernem času, svetuje Meden.