ANA VRTAČNIK, 17 let, Zagorje

Župan bi moral biti nesebičen in imeti razvite moralne vrednote, ki bi mu pomenile več kot materialne, zato tudi ne bi bil podkupljiv. Pri zaposlovanju in drugem dogajanju znotraj občine ne bi smel dajati prednosti sorodnikom in prijateljem. Moral bi biti sposoben poslušati občane in sprejemati njihove predloge ter pritožbe. Ob zamenjavi župana bi bile spremembe kar opazne, saj smo ljudje med seboj zelo različni, sprememba na vodstvenem položaju pa bi privedla do drugačnega načina dela zaradi drugačnih pogledov in vrednot novega župana. Verjamem, da smo mladi z volitvami dovolj seznanjeni, saj je propagande v času volitev zelo veliko in jo tudi mladi težko spregledamo.

ADRIANA RESNIK, 17 let, Gabrovka pri Litiji

Bodoči župan bi moral biti odgovoren in pošten, s svojim delovanjem in organizacijo bi moral znati pomagati občini. Pomembno je, da občino vodi nekdo, ki je ambiciozen, izkušen, ima rad izzive, zna deliti z drugimi, je nepristranski, moralen in si prizadeva za dobro družbe. Opaznih sprememb ob morebitni zamenjavi župana ne bo, ker lokalne volitve po navadi prinašajo le manjše spremembe znotraj občine. Župani ravnajo v skladu s svojimi občani, ki bi lahko svoje želje izrazili tudi kakšnemu drugemu človeku na čelu občine. Mladi sicer z volitvami nismo dovolj seznanjeni, ker nas politične zadeve v domačem kraju ne zanimajo. Tudi drugi občani se po mojem ne čutijo dovolj slišane in mislijo, da jih oblast ne jemlje resno. Zdi se mi, da bi več mladih volilo, če bi se v šoli pogovarjali o naši odgovornosti do družbe, pravicah in dolžnostih in če bi bil večji poudarek na širjenju informacij o volitvah prek družbenih omrežij, kjer smo mladi prisotni večino časa.

PATRICIJA CIRAR, 17 let, Izlake

Najpomembnejše vrednote pri županu so visok čut za skupnost, poznavanje lokalnega okolja, vodstvene sposobnosti in odločnost. Poleg tega mora biti človek na tej funkciji zelo odprt in komunikativen, saj ga v okviru dela čaka veliko nastopov na javnih prireditvah in sestankih, pa tudi srečanj z občani, na katere mora narediti dober vtis. Zamenjava župana je lahko zelo pomembna za razvoj kraja in prinese veliko sprememb. To se je zgodilo v Bovcu, kjer si je novi župan prizadeval za ponovno odprtje smučišča Kanin, ki je občini prineslo tudi veliko novih možnosti. Pri mladih bi se sicer bolj kot na seznanjanje s političnimi kandidati morali osredotočiti na poudarjanje pomena volilne pravice, saj je udeležba mladih na volitvah zastrašujoče nizka.

ALEN DEMIRI, 17 let, Kresnice

Vsak župan bi moral imeti po mojem mnenju predvsem moralne vrednote in biti ambiciozen. S prvimi mislim na dolžnosti in odgovornost, ki pridejo s položajem, z drugim pa ciljam na uspehe in dosežke, ki jih želi župan uresničiti. S spremembo župana ne bi prišlo do večjih sprememb v občini, ker ostajajo naloge za vsakega župana enake. Strinjam pa se, da mladi v Sloveniji niso dovolj seznanjeni s pomenom županskih volitev oziroma volitev na splošno. Že sama volilna udeležba na predsedniških volitvah nakazuje na problematiko ozaveščenosti mladih o volitvah. Ta je nizka zato, ker večina mladih misli, da je najbolje politične zadeve prepustiti ljudem v zrelih letih, ki imajo več izkušenj.

LUKA VNUK, 19 let, Kisovec

Župan bi moral imeti enake vrednote kot njegovi občani, saj je le tako lahko uspešen v izpolnjevanju njihovih želja. Ali se bodo razmere v občini spremenile, je popolnoma odvisno od tega, kdo bo postal župan, saj je konec koncev župan tisti, ki lahko odloča, katere organizacije, projekte in ustanove bo financirala občina. O lokalnih volitvah pa smo mladi dovolj obveščeni, saj nas že v vsakodnevnem življenju o pomenu obveščajo mediji, ko v predvolilnem času prenašajo razna soočanja in pozive k višji volilni udeležbi. Veliko informacij dobimo tudi v šoli s predmetoma, kot sta državljanska vzgoja in družba.