V ZDA je lani organe darovalo 10.281 umrlih darovalcev, kar je dobre tri odstotke več kot leta 2016 in 27 odstotkov več kot pred desetimi leti. Lani so dosegli tudi največje število presajenih organov: presadili so jih 34.768, kar vključuje tako organe umrlih kot živih darovalcev. Dosegli so tudi najvišje število odvzetih organov, ki jih najpogosteje presajajo: ledvic, jeter, src in pljuč. Število presajenih organov v ZDA narašča že pet let.

»Število presajenih organov je neposredno povezano s številom darovalcev,« je za časopis Time Health povedal dr. David Klassen, strokovni vodja United Network for Organ Sharing (UNOS), neprofitne organizacije, ki po pogodbi s federalno vlado ZDA upravlja sistem presaditve organov. Zasluge za povečanje števila presaditev pripisuje predvsem prizadevanjem transplantacijskih strokovnjakov, da se čim bolj razširi nabor možnih darovalcev organov. »V zadnjih letih se je pogled, kdo lahko daruje organe, zelo razširil. Danes darovalce najdemo tam, kjer jih v preteklosti nismo iskali,« je povedal.

Raziskovalci tako iščejo načine, kako uporabiti organe, ki za presaditev običajno ne bi bili primerni. V philadelphijski bolnišnici Penn Medicine denimo potekajo klinične raziskave, v katerih bolnikom presadijo organe darovalcev, ki so bili okuženi z virusom hepatitisa C. V preteklosti organov okuženih darovalcev bolnikom, ki niso bili okuženi, niso presajali, saj obstaja tveganje za prenos okužbe. Sedaj prejemnikom po presaditvi dajo zdravilo, ki virus odpravi. Za zdaj so rezultati ugodni.

Drugi razlog za povečanje števila razpoložljivih organov za presaditev je, da v ZDA narašča število umrlih zaradi prevelikega odmerka drog. Ljudje, ki umrejo zaradi prevelikega odmerka, so večinoma na splošno zdravi in mladi, kar je z vidika transplantacijske medicine zelo ugodno. Tako se žalostni dogodek spreobrne v nekaj dobrega, meni Klassen.

Pri UNOS opažajo tudi naraščanje števila organov, ki so jih odvzeli darovalcem, starejšim od 50 let, po smrti zaradi odpovedi delovanja srca in pljuč (tako imenovana cirkulatorna smrt).

Kljub rekordnim številkam presajenih organov pa število čakajočih na presaditev še vedno daleč presega število primernih darovalcev organov; pri UNOS ocenjujejo, da novega bolnika na čakalno listo za presaditev organa dodajo vsakih deset minut.

V ZDA opažajo tudi velik napredek pri ozaveščanju ljudi, saj so skoraj vsi prebivalci ZDA registrirani kot darovalci organov. »V ZDA imamo na splošno široko podporo konceptu darovanja in presaditve organov,« ugotavlja Klassen. »To je prostovoljni sistem, ki govori o velikodušnosti družbe. To si želimo ohraniti.«

V EU presadili 33.385 organov

Podatki o številu presajenih organov v državah EU v lanskem letu še niso znani, so pa znani podatki za leto 2016: v članicah EU so presadili 33.385 organov.

Znani so tudi podatki o transplantacijski dejavnosti v državah, ki so članice mreže za izmenjavo organov Evrotransplant. V njej sodelujejo Avstrija, Belgija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška, Luksemburg, Nizozemska in Slovenija. Lani so v teh državah opravili 7207 presaditev organov; 1404 bolnikom so presadili organe živih darovalcev, 5803 pa organe umrlih darovalcev. Organe je sicer darovalo 3343 darovalcev, med njimi je bilo 1942 umrlih darovalcev. Desetletna statistika kaže, da se število umrlih darovalcev giblje v približno enakem obsegu: lani je bilo umrlih darovalcev najmanj, največ, 2190, jih je bilo leta 2003. Tudi število živih darovalcev organov se v zadnjem desetletju giblje na približno enaki ravni.

Se je pa nekoliko znižalo število bolnikov, ki čakajo na presaditev organa: konec leta 2008 jih je na presaditev čakalo 15.397, konec lanskega leta pa 14.773. Vsi žal presaditve ne dočakajo: lani je v državah Evrotransplanta umrlo 1268 ljudi, ki so čakali na presaditev organa.