Slovenija je postopke premestitve beguncev začela izvajati marca 2016 s prvo najavo Italiji in Grčiji, je zapisano v gradivih po seji vlade. Svojo obveznost je že izpolnila v celoti, saj se je v podanih zavezah obvezala sprejeti celotno dodeljeno kvoto, to je 218 oseb iz Italije in 349 oseb iz Grčije. Dejansko pa je bilo premeščenih 72 oseb iz Italije, in sicer 68 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna, ter 172 oseb iz Grčije, od tega 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva.

Do 24. januarja letos je Slovenija tako premestila 244 oseb, kar predstavlja dobrih 43 odstotkov oseb, ki bi jih morala premestiti. To državo po navedbah vlade uvršča nad povprečje EU glede izvedenih premestitev. Doslej so odločili o prošnjah za mednarodno zaščito 222 oseb; 205 osebam so priznali status begunca (138 državljanov Sirije, 49 državljanov Eritreje, 12 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva), desetim osebam so priznali status subsidiarne zaščite (državljani Sirije), petim so prošnjo za mednarodno zaščito zavrnili (državljani Iraka), v dveh primerih pa so izdali sklep o ustavitvi postopka zaradi samovoljne zapustitve azilnega doma (državljana Sirije in Eritreje). Izdali so tudi eno odločbo o prenehanju statusa begunca.

Premeščene osebe so za čas trajanja postopka priznanja mednarodne zaščite nastanjene v azilnem domu na Viču v Ljubljani ali izpostavi azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani, je navedeno v sporočilu po seji vlade. Po končanem postopku mednarodne zaščite se osebe z mednarodno zaščito lahko nastanijo v integracijskih hišah v Ljubljani ali Mariboru, kjer je prostora za do 60 oseb, ali na zasebnem naslovu.

Postopek trajne preselitve 60 oseb naj bi izvedli letos

Ministrstvo za notranje zadeve je v začetku maja imenovalo projektno skupino za izvedbo postopka trajne preselitve, v katero je imenovalo interne strokovnjake s področja migracij in mednarodne zaščite. Projekta skupina je v sodelovanju z uradom za oskrbo in integracijo migrantov pričela usklajevanje vsebine okvirnega dogovora, ki ga bo Slovenija predvidoma sklenila z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), je še navedeno v sporočilu po seji vlade.

Okvirni sporazum ureja obseg podpore, ki ga bo Sloveniji pri izvedbi trajne preselitve nudil IOM, in je del ustaljene prakse pri trajnih preselitvah iz Turčije. Okvirni sporazum bo predvidoma podpisan v prvih mesecih letos in tako bo ministrstvo lahko začelo neposredno delati s kandidati za trajno preselitev.

Na podlagi sklepov vlade je ministrstvo avgusta stopilo v stik s predstavništvom visokega komisariata Združenih narodov v Ankari in ga pozvalo k posredovanju dokumentacije o zadostnem številu primernih kandidatov za trajno preselitev, ki so se pripravljeni trajno preseliti v Slovenijo. Do konca lanskega leta je ministrstvo prejelo podatke o 67 osebah oziroma trinajstih družinah. Glede na dolgotrajnost postopkov predvidevajo, da bodo postopek trajne preselitve 60 oseb iz tretjih držav izvedli letos, je še navedeno v gradivih po seji vlade.