Od skupno 23.644 letos razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 624 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6584 mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9348 mest, v programih splošnih gimnazij (GIM), to so gimnazija, klasična gimnazija in gimnazija s športnim oddelkom, 5782 mest, od tega v zasebnih šolah 504.

V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška gimnazija, umetniška gimnazija in ekonomska gimnazija, jih je razpisanih 1306. Skupno je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7088 mest.

Najzanimivejši so tehnični poklici

Rok za prijavo za vpis v srednjo šolo je 5. april, zato ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še nima podatkov, po katerih programih je največ povpraševanja. V minulih letih so bili za kandidate najzanimivejši naslednji programi: avtoserviser, oblikovalec kovin-orodjar, frizer, računalnikar, mehatronik operater, predšolska vzgoja, zdravstvena nega, farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva, veterinarski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik mehatronike in športni oddelek gimnazije.

Vsem kandidatom, ki se prijavljajo za vpis v srednjo šolo za prihodnje šolsko leto, na ministrstvu svetujejo, da podrobno pregledajo objavljeni razpis in posamezne opombe, ki so morda zapisane pri nekaterih izobraževalnih programih. Svetujejo, da si kandidati pozorno preberejo tudi pogoje, ki so potrebni za vpis v določen program. Nekateri izobraževalni programi namreč poleg osnovnega vpisnega pogoja, to je dokončana osnovna šola, zahtevajo tudi posebne vpisne pogoje, kot so na primer uspešno opravljen preizkus nadarjenosti, izpolnjevanje športnih dosežkov in ustrezno zdravstveno potrdilo. Nujno je tudi, da skrbno pregledajo roke, ki jih bodo morali upoštevati v prijavno-vpisnem postopku.

Novi izobraževalni programi

Za vpis v naslednje šolsko leto po podatkih pristojnega ministrstva v primerjavi z lanskim letom ni nobenih novosti, kar zadeva prijavno-vpisni postopek. Povedo pa, da se z novim šolskim letom na nekaterih šolah razmeščajo novi izobraževalni programi: v Šolskem centru Ravne na Koroškem se bo začel izvajati program farmacevtski tehnik, v Šolskem centru Šentjur izobraževalni program veterinarski tehnik, na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran program elektrikar, na Srednji tehniški šoli Koper program mehatronik operater, na Gimnaziji Brežice program gimnazija – športni oddelek, v Šolskem centru Celje pa bodo z novim šolskim letom začeli izvajati izobraževalni program ustvarjalec modnih oblačil (PTI), v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so predhodno že končali srednješolski izobraževalni program.

Omenjene programe bodo šole izvajale samo v primeru, če se bo v roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.

V ospredje spet prihaja vajeništvo

Na podlagi lanskega razpisa so se v tekočem šolskem letu 2017/2018 določeni izobraževalni programi na določenih šolah že začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. V naslednjem šolskem letu 2018/2019 se mreža šol in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi.

V vajeniški obliki se bo v šolskem letu 2018/2019 mogoče izobraževati v naslednjih izobraževalnih programih: mizar v Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja Loka, kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, oblikovalec kovin-orodjar na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, v Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica in Tehniškem šolskem centru Maribor, gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci, steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina, papirničar na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, slikopleskar-črkoslikar v Šolskem centru Kranj in na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor ter strojni mehanik v Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško - Sevnica.

Obiščite posebno spletno stran ministrstva

Vse informacije, ki jih potrebujejo kandidati za prijavo in vpis v srednjo šolo, so na voljo na posebni spletni strani ministrstva, ki jo vsako leto tudi sproti dopolnjujejo glede na posamezne korake tega postopka. Vse potrebne informacije so zbrane tudi v razpisu, ki je že objavljen na spletni strani ministrstva. Razpis vsebuje natančne podatke o številu razpisanih mest na regijo, šolo in program.

Na omenjeni spletni strani bodo na ministrstvu tudi sproti objavljali vse potrebne podatke, in sicer stanje prijavljenih, sezname šol, ki bodo omejile vpis, spodnje meje izbirnih krogov, učna mesta in podobno.

Če bodo kandidati kljub temu imeli še kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnejo neposredno na srednje šole, kamor se želijo prijaviti, ali pa na ministrstvo.

Naslov spletne strani je: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/.

Vsako leto okoli tisoč dijakov ponovno v začetni letnik

Prepis iz enega izobraževalnega programa v drugega je seveda mogoč, tako med šolskim letom kot po koncu letnika. Dijak se v tem primeru obrne neposredno na šolo, kamor bi se želel preusmeriti, na šoli pa mu bodo pojasnili, ali mu lahko določene obveznosti, ki jih je že opravil, na primer po koncu letnika, priznajo in katere manjkajoče obveznosti bo moral opraviti, če bo želel nadaljevati izobraževanje pri njih.

Vsako leto se okoli tisoč dijakov ponovno vpiše v začetni letnik. Gre za dijake, ki so že dijaki 1. letnika, vendar se ponovno vpišejo v začetni letnik drugega programa. ap