Zbore delavcev, na katerih predstavniki sindikata SKEI seznanjajo zaposlene s tem, kaj konkretno zanje pomeni enostranska odpoved kolektivne podjetniške pogodbe, ki jo je napovedala uprava, sami pa od nje zahtevajo, da odpoved prekliče do sredine februarja, bodo danes izvedli v obratih hčerinske družbe Gorenje, kjer so zaposleni invalidi, ter v orodjarni, jutri pa še v skupnih službah in drugih manjših obratih. Že v petek so zbore delavcev pripravili v Rogatcu in Bistrici ob Sotli, za zdaj pa zaposleni povsod izražajo podporo sindikatu, ki poleg tega, da zaposlene seznanja, kaj konkretno zanje v praksi pomeni takšna odpoved podjetniške pogodbe, zbira tudi podpise za podporo morebitni stavki. Čeprav si stavke nihče ne želi, pa ta ni izključena.

Kot pravi predsednik konference SKEI v Gorenju Žan Zeba so upravo opozorili na to, da bi starejši zaposleni, takih pa naj bi bilo kar 40 odstotkov, ostali brez kar petih dni dopusta, preostali bi imeli štiri dni dopusta manj kot zdaj. Ravno število dni dopusta pa naj bi bilo tista boleča točka, zaradi katere uprava in sindikalisti niso našli skupnega jezika, čeprav so prenovo podjetniške kolektivne pogodbe snovali že dve leti. Zeba ob tem opozarja: »Ne samo število dni dopusta, z odpovedjo pogodbe so ogrožene tudi vse druge pravice delavcev, kot so dodatek na delovno dobo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in celo plače. Zato bomo po potrebi sindikalni boj zaostrili.«

Časa je še dovolj

Po drugi strani v upravi Gorenja menijo, da je časa, da sklenejo dogovor, še dovolj, in sicer vse do 1. avgusta, saj bo dosedanja, 27 let stara podjetniška kolektivna pogodba prenehala veljati šele takrat. V sindikatu so sicer upravi predlagali, da bi sprejeli zgolj dva dni manj dopusta za zaposlene, a naj bi se s tem ne strinjali. »Odpoved je za nas toliko bolj nelogična, ker nismo kršili nobenega člena dosedanje pogodbe,« meni Zeba. V upravi pa zatrjujejo, da si bodo skupaj s sindikatom prizadevali, da pogodbo ustrezno posodobijo tako z vidika zakonodaje kot socialne varnosti zaposlenih ter gospodarskih razmer. Določila podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo prenehala veljati 1. avgusta, pa bodo po tem datumu veljala še vsaj leto dni. Nova pogodba mora biti namreč sprejeta do 1. avgusta prihodnje leto.