Mestna občina Celje si že več let prizadeva popestriti ponudbo v okolici Šmartinskega jezera. Z nepovratnimi evropskimi sredstvi ji bo letos uspelo ob njem zgraditi novo skakalnico, že obstoječo pa prenoviti, s čimer bodo na to območje privabili tudi nove obiskovalce.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč pred kratkim izdala odločbo in mestni občini Celje odobrila dobrih 103.000 evrov nepovratnih sredstev iz ukrepa podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja. Projekt, ki je sicer ocenjen na slabih 151.000 evrov, del potrebnega denarja pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna, bo nedvomno prispeval k še večjemu številu obiskovalcev ob Šmartinskem jezeru. Ti bodo imeli na voljo pestrejšo športno-rekreacijsko ponudbo, novi skakalnici pa bosta tudi oživili podeželsko zaledje in pripomogli k boljši prepoznavnosti regije.

Območje ob pregradi doživljajski center

»Veseli smo bili nepovratnih sredstev, saj si že dolgo prizadevamo za oživitev Šmartinskega jezera. Območje, ki sicer privablja vsako leto več obiskovalcev, ima velik potencial za razvoj športno-rekreacijskih, turističnih, kmetijskih, študijskih in izobraževalnih dejavnosti, hkrati pa ponuja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, povezanih z okoljem in podeželjem,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi celjske občine.

Zato so že leta 2005 sprejeli razvojno-programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem. Pet let pozneje je država sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje Šmartinsko jezero. Oba dokumenta opredeljujeta območje ob pregradi kot doživljajski oziroma »event« center, v katerem so med drugim predvideni športno-rekreacijski objekti, ki bodo hkrati z delno zgrajeno peš potjo, vključeno učno-izobraževalno vsebino, obstoječo gostinsko ponudbo in otroškim igriščem pomembno prispevali k dolgoročnemu razvoju Šmartinskega jezera.