Kar nekaj mestnih svetnikov je že na januarski redni seji opozorilo na po njihovem dvomljivo pripravljen razpis, ki naj bi zaradi nekaterih razpisnih pogojev onemogočal sodelovanje domačim podjetjem na njem ter naj bi bil po mnenju nekaterih prirejen za katerega od večjih gradbincev. Že takrat so nekateri svetniki zahtevali ponovitev razpisa ter imenovanje komisije, v kateri bi bili tudi člani mestnega sveta. Ker odziva s strani župana ni bilo, so izredno sejo na to temo zahtevali sami s prvopodpisanim svetnikom SDS Rajkom Fajtom na čelu.

Čeprav je bil Senčar na današnji seji »oborožen« tako s predstavniki mestne uprave in stroke ter odvetnikom Andrejem Turkom, ki je sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije, mu je na koncu uspelo prepričati vsega pet svojih svetnikov, medtem ko jih je 15 glasovalo za predlagane sklepe. Njegov predhodnik na županskem mestu in vodja druge največje svetniške skupine Štefan Čelan je dejal, da je za pripravo novega razpisa potreben le teden dni modrosti v mestni hiši, zato ne vidi razloga, da z naložbo ne bi mogli nadaljevati.

»A pod nekoliko drugačnimi razpisnimi pogoji, ki bodo vsaj približno obljubljali tisto, kar je ta oblast obljubljala, preden je dobila mandat za vodenje mesta. Razpis se mora pripraviti na način, da bo naše regionalno in lokalno gospodarstvo pri izvedbi lahko sodelovalo,« meni Čelan, ki je sicer prepričan, da bi mestno tržnico lahko prenovili v javno-zasebnem partnerstvu, prepotreben evropski denar pa bi šel za druge projekte, kjer zasebnega interesa ni. Svetnica SD Nuška Gajšek je vesela, da je med svetniki prevladalo zavedanje, da se pri tem projektu pojavlja vse več dvomov, ki temeljijo na nezaupanju mestnega sveta in javnosti do sedanje mestne oblasti. Od mestne oblasti pričakuje, da bo izvedla transparenten razpis tako, da se bo naj lahko prijavil najširši možen krog ponudnikov.

Župan ne namerava upoštevati nezakonitih sklepov

Vendar kot kaže, se zna vse skupaj zaplesti, saj župan Senčar pravi, da ne namerava upoštevati vseh tistih sklepov ali delov sklepov, ki so nezakoniti ali ki mu jemljejo pristojnosti. Mestni svet je namreč po njegovem že sprejel sklepe glede izvedbe projekta prenove tržnice, od tam pa je izvedba projekta stvar občinskih strokovnih služb, ki so doslej vse korake izpeljale transparentno. Želi si čim več ponudb s čim nižjimi cenami ter zagotovilom, da bo projekt tudi kakovostno izveden, glede zakonitosti sklepov pa je dejal, da bodo to preverile ustrezne službe. »Če bodo ugotovile, da so sklepi zakoniti, jih bom seveda upošteval,« je dejal ptujski župan.

Pobudnik izredne seje Rajko Fajt o napovedi župana, da ne namerava upoštevati vseh sklepov, pravi, da je zakonitost delovanja na strani mestnega sveta, zato je prepričan, da bo moral sklepe župan tudi upoštevati in spoštovati. »Če temu ne bo tako, potem mestni svetniki v tej zasedbi nimajo več mesta v tem prostoru in naj se jih razpusti, župan pa naj s svojo ekipo sam pelje stvari naprej,« je še dodal svetnik SDS.