Ker ima največji delodajalec v občini, ki zagotavlja več kot 900 delovnih mest, velik pomen za gospodarski razvoj občine, regije in države, je občina širitev podprla, predlog sprememb in dopolnitev za območje Lek (SD OPN 2) pa bo po nedavni obravnavi na občinskem svetu na občini javno razgrnjen od 23. februarja do 23. marca. Javna obravnava bo 14. marca ob 16. uri, pripombe in dopolnitve pa je mogoče vpisati v knjigo pripomb ali pisno posredovati na občino. Župan Franc Jerič je poudaril, da jim je družba Lek predlog za širitev, ki je v celoti skladen z razvojno vizijo občine, podrobno predstavila in jim prinaša nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki so zanimiva predvsem za mlade z visoko izobrazbo. Strokovne podlage s presojo vplivov na okolje predvidevajo prestrukturiranje 4,2 hektarja velikega območja ter umeščanje novih površin za razvoj s širitvijo stavbnih zemljišč in umestitev nove hitre ceste.