Upravno sodišče je pritrdilo pristojnemu ministrstvu, ki je babici koroških dečkov zavrnilo vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejništva, ker to ne bi bilo v največjo korist otrok, navaja spletno Delo. Tako je odločilo po dveh glavnih obravnavah, obravnavi listin upravnega in sodnega spisa ter ob upoštevanju treh izvedeniških mnenj - enega, ki je bil postavljen prav za ta postopek, in dveh, ki sta bili izdelani za že druge postopke.

Sodišče je precej podrobno, z opisi značilnosti otrok in tožnice, razložilo, da se strinja z oceno izvedenca, »da stara starša ne bi zmogla dolgoročno uspešno opravljati vzgojnega poslanstva«.

Sodba še ni pravnomočna. »Z odločitvijo niti babica niti sam ne soglašam. Ima tako formalne kot vsebinske napake. V 15 dneh bomo vložili pritožbo na vrhovno sodišče in upam, da na njegovo odločitev ne bomo čakali tako dolgo,« napovedal Velimir Cugmas, odvetnik Marije Otorepec. Obrnila sta se tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki je zadevo sprejelo v obravnavo, dodeljen ji je bil tudi prioritetni vrstni red.

Aprila 2016 je Cugmas v imenu babice na mariborsko upravo sodišče vložil dve tožbi zoper državo. Prva je bila uperjena zoper pristojna CSD v Velenju in Slovenj Gradcu, drugo pa je vložil proti ministrstvu za delo. Vsem je očital nezakonito in tudi protiustavno ravnanje pri odvzemu otrok.

CSD Velenje je bratca, ki sta po umoru matere decembra 2015 v Velenju bila pri starih starših na Koroškem, konec marca 2016 namestil v rejništvo proti volji starih staršev. To je sprožilo buren odziv javnosti. Inšpekcijski nadzor je pozneje pokazal, da je bila odločitev strokovna in zakonita ter v največjo korist obeh otrok. Tudi varuh človekovih pravic ni ugotovil kršitev pravic otrok.