»Prišlo je do nesporazuma, naša hrana je varna, obrat bo urejen. Popravljamo tlake, izolacijo, urejamo kotel za vampe, napajalnike v hlevu… Ne gre za velike napake, je pa res, da smo zamudili z upoštevanjem inšpekcijskih odločb, a želimo vse popraviti. Gre za ureditvene odločbe, ki se nanašajo na ureditev poslopja in dokumentov, ne pa na kakovost izdelkov.« Tako se je po poročanju Slovenske tiskovne agencije danes pred novinarji štirinajst dni po tistem, ko so inšpektorji zaradi neustrezne higiene, nezagotavljanja sledljivosti… zaprli mesnopredelovalni obrat Mesnine dežele Kranjske (MDK), pokesal njegov lastnik in direktor Edvard Fonda. Njegovi branžni kolegi so nad tako poznim odzivom ogorčeni.

»MDK je luknja brez dna«

»Pričakovali smo, da bo gospod Fonda pred novinarje stopil dan ali dva po zaprtju in jasno povedal, za kaj gre. V strokovnih krogih že zdavnaj velja prepričanje, da je obrat MDK star in da ne ustreza več predpisanim standardom, zato bi ga morali zapreti že pred dvema letoma. To je luknja brez dna. Velike investicije so potrebne, da bi obrat ustrezal predpisanim standardom, in vsi vemo, da pomanjkljivosti do 22. februarja, ki je presečni datum, ni mogoče zakrpati. Beljenje prostorov in varjenje cevi po našem mnenju ne bosta dovolj,« poudarja Ana Ahčin, generalna sekretarka Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) Mesne industrije Slovenije, v katero je včlanjenih petnajst največjih mesnopredelovalnih podjetij, tudi Kras in MDK, ki imata istega lastnika in direktorja.

V GIZ Mesne industrije Slovenije so prepričani, da si drugi njihovi člani ne zaslužijo, da se je zaradi prepoznega odziva vodstva MDK na inšpekcijsko zaprtje svojega obrata črni madež razlil na vso mesnopredelovalno panogo. »Javnosti je treba jasno povedati, da en slab primer ne sme izničiti naporov in investicij drugih obratov v zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane,« meni Ahčinova. Poudarja, da je MDK omajal tudi ugled znamke izbrana kakovost – Slovenija, ki jo smejo nositi le najkakovostnejša slovenska živila, ki so izpostavljena še ostrejšemu nadzoru kot druga. Certifikat izbrana kakovost za goveje meso ima tudi MDK, a očitno ne več prav dolgo. Danes bo namreč izredna seja upravnega odbora GIZ Mesne industrije Slovenije, na kateri naj bi certifikacijskemu organu Bureau Veritas predlagali, naj ga MDK odvzame.

MKGP podpira odvzem certifikata izbrana kakovost MDK

»Že leta se trudimo z izbrano kakovostjo, zdaj ko so veliki proizvajalci končno vključeni v ta projekt in ko poteka nacionalna kampanja z denarjem mesnih obratov in davkoplačevalcev, pa se zgodi MDK, ki prav tako nosi ta certifikat, v bistvu pa ne ustreza niti higienskim standardom,« opozarja Ana Ahčin in dodaja, da Edvarda Fonde na današnji izredni seji upravnega odbora GIZ ne bo, čeprav v njem zastopa dve članici. »Pozvala sem ga, naj nas pokliče, da se dogovorimo, da bi morda skupaj stopili pred novinarje in jim povedali, da gre za osamljen primer, vendar se ni odzval,« pravi generalna sekretarka.

Tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki vodi promocijo slovenske »super hrane«, GIZ Mesne industrije Slovenije poziva, naj certifikacijskemu organu predlaga odvzem certifikata izbrana kakovost Mesninam dežele Kranjske.