Kot je za STA povedal generalni direktor RTV Igor Kadunc, nameravajo prodati za 2,4 milijona delnic Eutelsata, saj zaradi nepredvidenih stroškov, ki jih bodo imeli, drugače ne gre.

Posojil v letošnjem letu ne bodo najemali, prav tako so brez posojil tudi trenutno.

Po sprejetem finančnem načrtu RTV v letošnjem letu načrtuje za nekaj več kot 119 milijonov evrov zunanjih prihodkov iz poslovanja, od katerih bo nekaj več kot 41 milijonov namenila za stroške materiala in storitev, nekaj manj kot 69 milijonov za stroške dela in nekaj več kot deset milijonov za amortizacijo osnovnih sredstev. Načrtuje še za nekaj več kot 3,6 milijona evrov dodatnih drugih prihodkov. Iz rtv-prispevka naj bi dobili 94 milijonov evrov.

Kadunc je sicer v začetku novembra napovedal, da bo RTV leta 2018 poslovala z izgubo v višini 2,44 milijona evrov, o čemer se je nekaj dni pozneje kritično izrekel programski svet. Kadunc je zato finančni načrt spremenil, pri čemer je po novem predvidel prodajo 113.900 delnic Eutelsata v višini 2,4 milijona evrov, namesto izgube pa presežek v višini 11.000 evrov.

Programski svet je takšnemu finančnemu načrtu dal pozitivno soglasje, a ga ni potrdil nadzorni svet. Zmotila ga je ravno prodaja delnic Eutelsata, zaradi česar je konec novembra Kaduncu naročil, naj načrt spremeni, Kadunc pa je ob tem napovedal možnost, da se bo RTV financirala po dvanajstinah.

Decembra in januarja je nato zaradi iztekov mandatov prišlo do imenovanja novih nadzornikov RTV. Novi nadzorni svet še ni zasedal, dopolnjeni finančni načrt je sprejel še nadzorni svet v stari sestavi.