»Pričakujemo, da se ministrstvo za okolje in prostor ne bo lotilo popravka ali dopolnitve obstoječe zakonodaje, ampak bo pripravilo popolnoma nov zakon o upravljanju vseh etažnih nepremičnin, tudi tistih, ki so iz aktualnega stanovanjskega zakona izvzete,« so poudarili v sporočilu za javnost po sredini predstavitvi svojih predlogov.

Skoraj vsak četrti Slovenec je lastnik etažne nepremičnine, v sistem upravljanja etažnih nepremičnin pa so poleg podjetij, ki ponujajo storitve upravljanja nepremičnin, aktivno vključeni številni deležniki - izvajalci storitev in dobavitelji. Njihova poslovna uspešnost je pogosto odvisna prav od uspešnega sodelovanja z etažnimi lastniki kot naročniki in plačniki njihovih storitev, so opozorili združeni etažni lastniki.

Po njihovi oceni bo prioritetno potrebno urediti in med seboj povezati evidence o etažni lastnini, urediti razmerja med etažnimi lastniki (pogodbe o medsebojnih razmerjih), opredeliti status skupnosti lastnikov ter v zasledovanju zaščite ustavnih pravic zasebnih etažnih lastnikov ukiniti obveznost imenovanja upravnikov. Etažnim lastnikom namreč želijo dati možnost, da se sami odločijo, ali bodo stavbo upravljali sami kot skupnost ali pa bodo najeli upravnika.

Prav tako predlagajo uvedbo časovne omejitve imenovanja upravnika na tri leta, prizadevajo pa si tudi za bistveno izboljšanje sistemskega nadzora nad upravljanjem s širitvijo pristojnosti in kadrovsko okrepitvijo inšpekcijskega organa.

Pričakujejo, da bodo strokovno usposobljeni uradniki okoljskega ministrstva njihove predloge skrbno proučili in da bo ministrstvo z organiziranimi etažnimi lastniki aktivno sodelovalo ves čas priprave novega zakona, torej že v času priprave osnutka predloga.

Pod sporočilo so se podpisali člani predsedstvo Združenja etažnih lastnikov Slovenije Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar, predsednik Društva etažnih lastnikov Velenje Damjan Smonkar, predsednik Kurilnega odbora Deteljica Igor Praprotnik, predsednik Združenja dejavnih etažnih lastnikov Gorazd Marinček ter predsednik nadzornega odbora skupne kotlovnice S - 31, Maribor Franc Košir.