1. O »stroki« in njenih odzivih na roman Evangelij za pitbule in na priznanje, ki ga je prejel: Oba profesorja, dr. Blažićeva in dr. Saksida, ki sta do pred kratkim z Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko (v nadaljevanju MKL Pionirska) tesno sodelovala in ju MKL Pionirska redno obvešča o vseh svojih dejavnostih, sta Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 (v nadaljevanju Priročnik) prejela novembra 2017. V Priročniku je za vse knjige navedeno, komu je knjiga namenjena in kaj prinaša (gesla, namembnost, anotacija in zapis o priznanju zlata hruška). Na naše priznanje sta se torej (zlasti glede na težo obtožb) odzvala zelo pozno in ne na mestih, kjer navadno potekajo strokovne razprave. Njun odziv je strokovno nenavaden in pozen tudi glede na vse javne odmeve po izidu knjige, ki so bili romanu vsi po vrsti naklonjeni (Radio Maribor: Zbrano, zapisano, prebrano, 19. 7. 2016; Delo, 20. 9. 2016; TV intervju z avtorjem: Pisave, 10. 10. 2016; Mladina, 11. 11. 2016; portal Bližji knjigi – JAKRS, 2. 2. 2017; Sodobnost, 28. 2. 2017; Literatura, april 2017).

2. O povezavi priznanj za mladinsko književnost in branju nagrajenih knjig pri pouku: Vsako priznanje, tudi priznanje zlata hruška, na knjigo opozarja, ne odloča pa o tem, ali sploh, kako, kdaj … jo bodo učitelji uporabljali pri pouku. Kako je z izbiro knjig pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje (v nadaljevanju CP), bo najbolje vedel prav dr. Saksida, ki je predsednik državne komisije za CP. MKL Pionirska ni povezana s CP, kot strokovno telo pa je v preteklosti podprla izbiro knjige Princeska z napako in dr. Saksido v aferi pri izbiri knjig Na zeleno vejo in Oči.

3. O strokovnem dialogu: Dr. Blažićeva se je obrnila po e-pošti na vodjo Pionirske in po telefonu na direktorico MKL ter mimo upoštevanja avtonomije institucij zahtevala »dejanja«. Ker je naš pisni odgovor očitno ni zadovoljil, pravi, da se nismo odzvali. Seveda bi se strokovno odzvali v primeru, če bi dr. Blažićeva objavila mnenje o tej knjigi v strokovnem glasilu. Obrnila pa se je na medije in socialna omrežja v obliki pamfleta.

4. O nestrokovnih ozadjih nestrokovnih trditev: Dr. Blažićeva naše delo in prizadevanja natančno pozna, zato je njena izjava, da smo namenoma ali po nesreči želeli »s spolne zlorabe otrok odstraniti stigmo povsem nesprejemljivega početja«, skrajno neprofesionalna ter grobo žaljiva. Skupaj z vprašanjem dr. Sakside, »ali je smiselno, da priporočilne sezname, ki ignorirajo vsa temeljna pedagoško-didaktična načela dela z mladimi bralci, financiramo z javnimi sredstvi«, kaže na prozaično ozadje, ki mu je knjiga le priročno orodje ob primernem trenutku.

5. Potvarjanje dejstev: »A prav nobenega od teh del ne promovirajo tako zavzeto kot Evangelija, opaža Blažićeva.« MKL Pionirska je imela predstavitev in promocijo priznanja zlata hruška za vse štiri knjige skupaj in enakovredno.

6. Evangelij za pitbule JE odličen mladinski roman. Pogumno se loteva najtemnejših procesov sodobne družbe, jih gnete, modulira in s precizno natančnostjo razgrinja. Če od mladinskega romana pričakujemo nakazovanje poti, odrešitev ali katarzo, je Evangelij prav to: katarzična »resnica«, ki ne dovoljuje posplošitev in izkrivljanja, predvsem pa ne vsiljuje vnaprej določenih napotkov in receptov za situacijski izhod. Mimo nepotrebnih promocijskih in žugajočih prijemov in brez zavijanja v celofan se odraščajočemu človeku razodeva kot pretresljiv klic po prevpraševanju samega sebe, svojih bližnjih in temeljnih družbenih postulatov, ki jih odrasla populacija promovira kot danost.

Knjiga Evangelij za pitbule je v naši knjižnici postavljena na dveh lokacijah, na oddelku za odrasle in oddelku za mlade.

Dr. Tina Bilban, mag. Tilka Jamnik, dr. Gaja Kos, Manca Perko, Petra Potočnik, Zarika Snoj Verbovšek in Katja Stergar, zunanji člani, strokovni odbor Priročnika Katja Kemperle, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič, Tone Obadič, Kristina Picco in Vojko Zadravec, za MKL Pionirska