Doslej je moral zaposleni namreč kar sam skrbeti in preverjati, ali je delodajalec odvedel prispevke. Če jih je zadržal zase, je to kraja dela plače, ki ima za posledico nižjo pokojnino. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sicer edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in njegovo poslanstvo je uresničevanje socialne varnosti zavarovancev in uživalcev pravic. Njegova pomembna nova naloga je, da mora zavod delavca obvestiti o tem, kakšne so oziroma bodo posledice, če je njegov delodajalec sicer obračunal prispevke, jih pa ni plačal.

Berem: »Nova zakonodajna ureditev nedvoumno namreč terja tudi od delavcev, ki bodo dobili takšna obvestila od zavoda, da skladno s pravno ureditvijo pravočasno uresničujejo svoje pravice in tako prispevajo k izboljšanju pravne varnosti.« Dokazno breme za dokazilo pokojninske dobe je torej še naprej na delavcu. Breme ostaja na zgaranih delavcih gradbincih, gozdarjih, smetarjih itd., ki so verjeli plačilni listi in državi, da bo poskrbela, da bo ZPIZ pobral njihove prispevke. Politika znova sporoča zaposlenim: »Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem. Pravna država vam je na razpolago.« Res ni nikogar sram v državi prava?

Franc Mihič, Ribnica