Tukaj gre za omalovaževanje imena in blagovne znamke Saubermacher, brez dokazov in podatkov, ki bi to trditev potrdile. Zato dovolite naslednji odgovor.

Velikokrat je že bilo povedano, da je vzrokov za nastajanje smradu znotraj občine Vrhnika kar nekaj, in nikakor ne le znotraj podjetja Saubermacher Slovenija. V občini Vrhnika obstajata namreč dve kompostarni, kjer ima naša dovoljenje za predelavo 10.000 ton odpadkov na leto, druga kompostarna pa 20.000 ton na leto. Težave se pri nas še kako zavedamo, zato nenehno uvajamo nove ukrepe, ki bi omenjeno situacijo bodisi ublažili ali pa celo odpravili. Še več, pred dvema letoma smo na sestanku na Arsu predlagali celo ustanovitev skupine, ki bi jo sestavljali člani civilne iniciative, predstavnik občine Vrhnika in še po en član iz vsake kompostarne. Tega predloga sodelujoči žal niso sprejeli. Pripravljeni smo bili tudi sofinancirati tako imenovani vohalni nos v višini 25 odstotkov investicije. Prav slednje bi nam omogočalo iskanje vzrokov za smrad in celo spremljanje, da delovanje posamezne kompostarne ne presega dovoljenih vonjav. Tudi ta investicija žal ni bila izvedena in sprejeta.

Ker pa se zavedamo, da je omenjena problematika za lokalno okolje zelo težavna, in ker bi radi, da stanovalci v občini Vrhnika cenijo okolje, v katerem živijo, smo se v tem letu odločili in namensko zmanjšali proizvodnjo komposta z dovoljenih 10.000 na približno 5000 ton. Pripravljeno imamo tudi investicijo za pokritje manipulativnega prostora med halama kompostarne, ki ga še nismo izvedli zaradi sprejemanja končne odločitve, če bomo v prihodnosti na omenjenem območju sploh še opravljali dejavnost kompostiranja. Družba Saubermacher Slovenija tako nenehno vlaga veliko energije v to, da zadosti visokim okoljskim standardom in pričakovanjem lokalne skupnosti. Ves čas se trudimo izvajati investicije, s pomočjo katerih bi naše delovanje naredili še bolj okoljsko in ekološko sprejemljivo.

Katja Grabrovec, odnosi z javnostmi, Saubermacher Slovenija, Murska Sobota