Zakon se je pripravljal že nekaj časa. Kot poroča CBC, naj bi ga poskušali spraviti v veljavo že vse od leta 1980, ko je »O Canada« postala uradna državna himna. Senatu so od takrat namreč kar 12-krat predlagali spremembo besede »sinovi« v kakšno drugo besedo, ki ne bi bila tako spolno diskriminatorna.

Tako je bila zdaj druga kitica »v vseh tvojih sinovih« (ang. »in all thy sons«), spremenjena v »v vseh nas« (ang. »in all of us«).

Velik korak k enakosti spolov

Podporniki zakona so izjemno zadovoljni, prav tako pa je zaradi spremembe vesela tudi kanadska senatorka Frances Lankin, ki je zakon pomagala finančno podpreti. »Sem zelo vesela, da smo po več kot 30 letih poskusov, da bi himno naredili prijazno vsem državljanom, to tudi storili. Korak je za nekoga lahko majhen, saj gre za spremembo samo nekaj besed, a za nas je velik,« je dodala senatorka.

Tudi kanadski predsednik vlade Justin Trudeau je sprembo opisal kot »še en pozitiven korak k enakosti spolov.«