V četrtek, 25. januarja 2018, se je v Dolenjskem muzeju v Novem mestu zaključila razstava Partizanske bolnice v Kočevskem rogu, ki jo je izredno uspešno predstavil kustos Dolenjskega muzeja Matej Rifelj. Sprehod skozi čas med drugo svetovno vojno na Dolenjskem, s poudarkom na partizanskem zdravstvu, je bil prikaz razvoja, težav in rešitev v zdravstvu. To je začelo svojo pot med okupacijo praktično z ničle, pa preko vseh strokovnih, človeških, vojaških, konspirativnih in drugih razvojnih faz do svojega uspešnega zaključka.

Temelji dela, strokovnosti, iznajdljivosti, volje in rezultatov, ki so jih postavili dr. Janez Milčinski, dr. Pavel Lunaček, dr. Zora Konjajev in številni drugi zdravniki, so predstavljali vrhunec zdravstvene oskrbe med narodnoosvobodilnimi gibanji in bi morali biti vzor tudi danes.

Probleme, ki so bili mnogo hujši kot danes, so uspeli pristojni hitro, pravočasno, varno, strokovno in kvalitetno rešiti. Kako pa je danes, v času informatike, ogromnega znanja in napredka v medicini in na vseh drugih področjih? V času, ko imamo v Sloveniji avtocestni križ, odlične povezave, helikoptersko oskrbo, mrežo zdravstvenih domov itd., pristojni, od katerih sta na prvem mestu predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, niso sposobni v štirih letih zagotoviti odprave sistemskih napak, od zdravstvene zakonodaje do nabave medicinskih sredstev.

Ali ni to nesposobnost oblastnikov? Morda bi vseeno določeni oblastniki potrebovali vsaj kakšno uro predstavitve na temo zdravstvene oskrbe in predvsem volje, da se problemi rešijo. Preštevilni odlični zdravniki si to seveda zaslužijo. Tako kot seveda bolniki.

Miloš Šonc, Grosuplje