Smo v času široke razprave o bodočem energetskem konceptu Slovenije, ki naj bi bil sprejet v prvi polovici leta v državnem zboru, brez konkretnih smernic za našo energetiko. In sedaj se je pojavil Martin Novšak s predlogom, da je treba sprejeti odločitev o gradnji NEK pred sprejemom energetskega koncepta.

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) je podalo svoje pripombe h konceptu, in sicer je pot zelo preprosta, to je pot v energetsko neodvisnost, ki bi jo moral energetski koncept Slovenije tudi vsebovati. Sprejemanje koncepta v DZ pa tudi ne more miniti brez vpogleda v to, kako ta koncept lahko vpliva na nacionalno varnost. In sedaj se je našel še zagovornik vgradnje potencialne nevarnosti v obliki nove jedrske elektrarne.

Poznamo možnost rabe trajnih in obnovljivih energetskih virov v naši državi, vemo, da sta odprta projekt gradnje HE na srednji Savi in projekt HE na Muri, da imamo prav tako odprta dva projekta črpalnih elektrarn. Martin Novšak je spregledal tudi razpoloženje prebivalcev in njihovo razmerje do še ene potencialne nevarnosti z gradnjo jedrskega bloka (pa še za obstoječega nimamo rešenega odlaganja odpadkov in ostankov). Že sedanja vlada se je s koalicijsko pogodbo zavezala izvedbi predhodnega referenduma o nameri za gradnjo še enega jedrskega bloka. Res je, da se končuje mandat te vlade, ampak tudi naslednja vlada ne bo mogla takšne odločitve sprejeti brez predhodnega referenduma.

Božo Dukić, ZENS