Oranienburg: 1940 Jožef Pollak (66 let) Dachau: 1942 Janez Hornböck (68); 1943 Janez Messner (53); Kerubin Tušek, (77); 1944 Mirko Vekjet (42). Müncheberg: 1944 Janez Gnjezda. Mauthausen: 1945 Anton Duhovnik. Jasenovac: 1942 v septembru Franc Rihar (33); Jakob Sem (34); 17. oktobra (zaklani in vrženi v Savo) Janez Kodrič (55); Franc Grobler (50); Janez Rančigaj (49); Franc Kač (35); 1944 12. decembra Franc Orešnik (32, umrl med mučenjem).

Od teh štirinajstih imen je po sedem žrtev nacistov in ustašev. Dodajmo še žrtev evtanazije: križnik Guido Krisch (*1883, p. 1907) je bil kot oseba nemške narodnosti v skladu s sporazumom Hitler-Mussolini odpeljan iz bolnišnice Ljubljana Polje in na neugotovljenem kraju že leta 1941 evtanaziran. Ker je bil bratranec moje tašče, mu vsako leto prižgemo spominsko svečo na Žalah.

Naj s tem zapisom pokojniki vsaj malo pridejo v javni spomin.

Morda pa bi te žrtve nacizma le terjale, da o njih javno spregovori tudi njihova Cerkev; žal je zamudila že vse priložnosti ob okroglih obletnicah, na primer lani ob 75-letnici mesarskega poboja štirih duhovnikov na isti dan.

Dr. Božidar Debenjak, Ljubljana