Glavno vodilo Športne loterije je zbiranje finančnih sredstev za dejavnosti športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. Prvo žrebanje takratne igre Športni krog je bilo uspešno izvedeno 14. decembra 1996. V naslednjih letih so ljudje, polni idej, v okviru možnosti in po postopkih, predvidenih z zakonom, razvili in uveljavili na slovenskem trgu več različnih iger. Z namenom čim bolj enostavnega, hitrega in dostopnega igranja uporabljajo tudi igralcem prijazna in sodobna komunikacijska sredstva, splet, igranje na mobilnih aparatih in samopostrežnih terminalih.

Športna loterija je tradicionalni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) – Združenja športnih zvez (ZŠZ) in slovenskih olimpijskih reprezentanc. S tem Športna loterija uresničuje poslanstvo podpore slovenskemu športu in olimpizmu kot odgovorna gospodarska družba. S posebnimi stavnimi produkti, povezanimi z nastopi slovenskih olimpijcev, bo letos še popestrila stavno ponudbo. Del prihodka bo namenjen tudi zvezam, katerih športniki sodelujejo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah – za razvoj mladih športnikov, ter OKS za financiranje programa štipendij za nadarjene športnike. S tem Športna loterija dokazuje svojo zavezanost podpori razvoju slovenskega športa tudi v prihodnje.

Športna loterija je družbeno odgovorno podjetje, ki se zavezuje izpolnjevanju standardov odgovornega prirejanja iger na srečo ter odgovornega igranja, za kar so leta 2008, kot šesta loterija na svetu, od svetovnega združenja loterij WLA prejeli ustrezen certifikat, leta 2012 pa tudi certifikat Evropskega loterijskega združenja. Certifikate redno tudi obnavljajo. Z zanesljivostjo in korektnostjo upravljanja svojih iger želijo z igralci zgraditi dolgoročno vez v smeri zadovoljstva in zaupanja, pri čemer naj igranje iger na srečo pomeni predvsem zabavo z določeno mero vznemirljivega pričakovanja. Izid iger je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali negotovega dogodka.

Športna loterija je tudi članica GLMS (Global Lottery Monitoring System), neprofitne organizacije sedemindvajsetih svetovnih loterij, katere poslanstvo je zaščita integritete športa, vzpostavitev mehanizmov za preprečevanje stavnih anomalij, preprečevanje korupcije v športu, sodelovanje z MOK, Fifo in drugimi mednarodnimi športnimi federacijami.