Philip Morris International pri prodaji tobačnega izdelka IQOS v ZDA ne bo smel uporabljati trditve, da je uporaba teh cigaret zdravju manj nevarna kot kajenje klasičnih cigaret. To je ameriški zvezni agenciji za hrano in zdravila FDA priporočil njen znanstveni svetovalni odbor za regulacijo tobačnih izdelkov.

Tobačna multinacionalka je namreč na FDA naslovila vlogo za odobritev omenjene trditve. Navedli so, da če bi kadilec prešel na kajenje cigaret IQOS (kratica pomeni Opustil sem običajno kajenje – I quit ordinary smoking), bi to pomembno zmanjšalo tveganje za škodljive učinke, ki bi nastali, če bi nadaljeval s kajenjem klasičnih cigaret. Predstavljeni dokazi članov odbora niso prepričali, vendar njihovo stališče za FDA ni zavezujoče. FDA o uporabi trditve še ni odločila, kot tudi ne o vlogi PMI za odobritev prodaje sistema IQOS brez uporabe trditve o zmanjšanjem zdravstvenem tveganju.

V iskanju manj škodljivih izdelkov

IQOS je eden od alternativnih tobačnih izdelkov, ki so ga razvili pri Philip Morris International (PMI) v iskanju manj škodljivih izdelkov, ki bi nadomestili klasične cigarete. Uporabo teh zdravstvena politika vedno bolj omejuje, s tem pa se seveda zmanjšuje tudi trg za te izdelke. Pri klasičnih cigaretah kadilec vdihava dim, ki nastaja pri gorenju tobaka, pri izdelku IQOS pa tobak segreje z elektronsko nadzorovanim grelnikom in do gorenja ne pride. Tako naj bi se zmanjšala izpostavljenost škodljivim kemikalijam, ki jih vsebuje cigaretni dim.

Odbor za tobačne izdelke pri FDA je prejšnji teden soglasno zavrnil trditev PMI, da ta tobačni izdelek zmanjšuje tveganje za bolezni, ki so povezane s kajenjem, v primerjavi z navadnimi tobačnimi izdelki. Zavrnili so tudi trditev, da prehod na te cigarete za kadilca pomeni manjše tveganje, kot če bi še naprej kadil običajne cigarete. Odbor je sicer ugotovil, da je PMI ustrezno podprl trditve, da znanstvene študije kažejo, da popolna zamenjava cigaret za IQOS bistveno zmanjša izpostavljenost telesa škodljivim ali potencialno škodljivim kemikalijam. Vendar je bila večina članov odbora prepričana, da je malo verjetno, da bodo uporabniki popolnoma opustili kajenje klasičnih cigaret. Menijo, bodo kadilci uporabljali obe vrsti izdelkov.

V Evropi že na voljo

Izdelek v ZDA še ni na voljo, je pa v prodaji v 30 drugih državah po svetu, že nekaj mesecev tudi v Sloveniji. V EU zakonodaja namreč ne določa, da bi morala uporabo novih tobačnih izdelkov odobriti evropska agencija za zdravila EMA, pač pa morajo ti zadostiti nekaterim zakonodajnim pogojem.

Uporabnik Rok nove cigarete uporablja dva meseca. Pravi, da je s klasičnih prešel zato, ker te ne oddajajo nobenega vonja, po uporabi nima rumenih prstov, prepričale pa so ga tudi navedbe proizvajalca, da so manj škodljive od običajnih cigaret. Pojasnjuje, da elektronskih cigaret zaradi zapletenosti postopka ni poskusil, uporaba cigaret IQOS pa je bolj preprosta. Ocenjuje, da zamenjava tobačnega izdelka pri njem ni vplivala na obseg kajenja.

Odločitev FDA o tem, ali bo PMI smel pri promoviranju izdelka uporabljati trditev, da je IQOS izdelek z zmanjšanim tveganjem v primerjavi s klasičnimi cigaretami, z nestrpnostjo pričakujejo tobačne multinacionalke pa tudi stroka, ki si prizadeva za zmanjšanje kajenja. FDA, ki je v ZDA pristojna za odobritev prodaje novih tobačnih izdelkov in trditev v zvezi z njimi, uporabe takšnih trditev doslej ni dovolila za noben sorodni novejši tobačni izdelek. Odločitev svetovalnega odbora zato mnogi vidijo kot udarec prizadevanjem tobačne industrije, da bi nove izdelke promovirala kot bolj »zdrave« cigarete.

»Glede na to, da se izdelek v Evropi že prodaja, negativno stališče svetovalnega odbora FDA pri nas formalno ne more vplivati na prodajo. Ima pa seveda močno sporočilno vrednost,« meni Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Mnenje svetovalnega odbora FDA so pri nevladnih organizacijah, ki prizadevajo za preprečevanje in opustitev kajenja, pozdravili. »IQOS zmanjša izpostavljenost škodljivim kemikalijam le v primeru, da kadilci popolnoma opustijo kajenje klasičnih cigaret, za kar pa ni pravih dokazov, da se bo to res zgodilo. Praksa, tudi pri nas, kaže, da uporabniki elektronskih cigaret in drugih povezanih izdelkov kljub začetnemu zanosu po opustitvi kajenja v večini primerov nadaljujejo z uporabo klasičnih tobačnih izdelkov,« je v izjavi za javnost povedal Jan Peloza, direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj.

Nina Rogelj, sodelavka za področje tobaka in bivša predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, pa opozarja: »Ne smemo pozabiti, da podjetja, kot je PMI, živijo od kadilcev, zato jim je popolnoma vseeno, kako se tobačni izdelek konzumira, ko so ga kadilci enkrat kupili. Zgodbe o prihodnosti brez dima (ang. smoke-free future) in nenadni spreobrnitvi tobačne industrije v dobrodelneže, ki želijo dobro svojim uporabnikom, so po našem mnenju navadne floskule, s katerimi si želijo tobačna podjetja kupovati čas.«