Velenjska občina je lani težko čakala na objavo javnega poziva za pridobitev evropskih sredstev, s katerimi nameravajo letos nadaljevati obnovo Starega trga v Starem Velenju. Na razpis so prijavili dva projekta, in sicer obnovo stanovanjsko-poslovnega objekta na Starem trgu 11, kjer je gostišče Čuk in je že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju, rušitev stare Pekarne ter gradnjo nadomestnega objekta in trga na mestu, kjer ta stoji danes.

Ateljeji za umetnike in tudi stanovanja

»Pridobiti želimo nove poslovne površine za obrtno dejavnost v okviru podpore za obstoječa zagonska podjetja, ki jih na tem območju še ni, in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine Saša inkubatorja v Podjetniškem centru Standard. Novozgrajeni objekt bo namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij. Celotna vrednost projekta pa je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov,« pravijo na Mestni občini Velenje. Od tega bo občina prejela 80 odstotkov nepovratnih sredstev kohezijske politike, kar znaša dobrih 1,2 milijona evrov, 30 odstotkov oziroma dobrih 312.000 evrov pa bo primaknila sama.

»Z revitalizacijo starotrškega jedra želimo pridobiti nove poslovne površine tudi za umetnike in kreativce. Zgraditi nameravamo poslovno-stanovanjski objekt v Starem Velenju, kot nadomestno gradnjo objekta na Ljubljanski 2, in to s steklenim prizidkom. Seveda pa moramo pred tem porušiti objekt Stare pekarne, kot je določeno v prostorskem aktu. Predvidena investicija bo tako predstavljala urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem. V novo zgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori za sodelanje (coworking) kreativcev, v pritličju je načrtovan tudi manjši gostinski lokal, na podstrešju pa dve stanovanji,« razkrivajo načrte na velenjski občini.

Celostna sanacija degradiranega območja

S tem se bo v tem delu mesta spremenil tudi prometni režim, cestne povezave pa bodo preuredili. »Po končani celostni sanaciji bo območje pridobilo lep trg s pogledom na velenjski grad, s čimer bo obujeno tudi starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta. Boljši pa bodo tudi pogoji za izvedbo dogodkov, ki v tem prostoru potekajo že zdaj. Prav tako bo dobrodošel nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, s čimer bomo v ta del privabili nove ponudnike in obiskovalce, s tem pa veliko pripomogli k celostni sanaciji tega degradiranega območja,« še razkrivajo na občini.

Celotna vrednost tega projekta je ocenjena na dobrih 1,9 milijona evrov, od tega zneska bo občina prispevala dobrih 381.000 evrov lastnih sredstev, dobrega 1,5 milijona evrov pa bo nepovratnih sredstev kohezijske politike. Gradnja obeh projektov se bo predvidoma začela v drugi polovici leta in bo končana prihodnje leto. Trenutno občina še čaka na odločbo o državnem sofinanciranju in takoj, ko jo bo prejela, bo lahko objavila tudi javne razpise za izbor izvajalcev del.