Energetika je najpomembnejši segment našega vsakodnevnega življenja, zato nas izrazito preseneča, da nismo do sedaj nikjer zasledili kakršne koli diskusije o vplivu EKS na slovensko nacionalno varnost. Pričakovati bi bilo, da se vsaj z enim stavkom oglasita obe pristojni ministrstvi (policija in vojska). Nesporno je v tem konceptu mogoče čutiti namig za gradnjo še drugega bloka jedrske elektrarne (NEK 2), naša država pa ni dobro pripravljena niti na varovanje sedanjega obstoječega jedrskega objekta.

Govorimo o varnostnih vplivih obstoječega vojaškega in bodočega civilnega letališča v Cerkljah ob Krki, o možnih načrtovanih terorističnih dejanjih in letalskih nesrečah na oziroma v bližini jedrskega objekta NEK in odlagališča odpadkov (NSRAO), s čimer bi bila zelo ogrožena jedrska varnost. V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije – ZEG zato odločno nasprotujemo morebitni novogradnji civilnega letališča v Cerkljah ob Krki, posebej pa dodatni širitvi nadomestnega vojaškega letališča Nata v Cerkljah ob Krki. Približno dvokilometrska nova pristajalna steza bi se močno približala jedrskemu objektu NEK in bodočemu odlagališču jedrskih odpadkov – NSRAO v Vrbini. Nikjer v svetu ni jedrski objekt tako blizu letališča (dva kilometra zračne linije) kot v Krškem.

V zvezi menimo, da bi prevelika frekvenca civilnih in vojaških letal na tem obrobju ogrozila varnost NEK ter odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini. Zato v imenu Zveze ekoloških gibanj Slovenije – ZEG pozivam, da pristojni resorni ministrstvi javno predstavita svoje poglede na energetski koncept skozi prizmo nacionalne varnosti.

Karel Lipič, ZEG