Vsem povabljenim, ki jih je bilo okoli tristo, je bilo skupno to, da so Slovenijo lani nadvse uspešno predstavljali na olimpijadah znanja, festivalih in kar se da različnih mednarodnih tekmovanjih po vsem svetu. D

ijakinja bežigrajske gimnazije je na primer dosegla 3. mesto na lingvistični olimpijadi, na kateri je morala razšifrirati jezik, ki ga govori 50 ljudi. Mladi čebelarki z OŠ Lesce sta v Angliji odnesli prvo in drugo mesto v konkurenci 21 držav. OŠ Bičevje si je s svojim dokumentarnim filmom o strpnosti priborila kar deset različnih festivalskih nagrad.

Študentje biotehniške in ekonomske fakultete ljubljanske univerze pa so si izmislili, kako iz stranskih produktov pri pridelavi hrane narediti zdravo malico za trg in si na londonski Ecotrophelia Evropa 2017 prislužili 3. mesto. Grenak priokus pušča le podatek, da je država neprecenljive mednarodne izkušnje mladih, ki se v svetovnem merilu vračajo z nadpovprečnim številom nagrad, podprla le s skromnimi 8000 evri. To zadošča za pot ene ekipe na drug konec sveta.