Mestni svetniki so potrdili spremembe ustanovnega dokumenta javnega zavoda Ljubljanski grad in s tem manevrom pod njegovo okrilje prenesli upravljanje mladinskega hostla Celica na Metelkovi ulici 8. A potrditev teh sprememb ni šla mimo brez pripomb posameznih svetnikov. Mirko Brnič Jager, ki je v imenu svetniškega kluba SDS zaman zahteval, da občina ta predlog umakne s seje, je opozoril, da mestna uprava svetnikom ni posredovala gradiva o projektu prenove in vsebinskem konceptu hostla v rokah Ljubljanskega gradu, na podlagi katerega bi svetniki lahko ustrezno informirani odločili.

»Pravilno bi bilo, da se mestni svet tej temi poglobljeno posveti in da trezno presodimo,« je zagovarjala svetnica Levice Nataša Sukič. K temu je pritegnil tudi samostojni svetnik Denis Striković, ki je presodil: »Če ni vsebinske debate o tem, kaj je najboljša rešitev, se izkaže, da je ta mestni svet samo neki glasovalni aparat.« Posamezni svetniki so pobudo KUD Sestava o sklicu izredne seje mestnega sveta videli kot idealno priložnost, da se svetniki podrobno seznanijo s projektom prenove in programom upravljanja. Toda Janković je opozoril, da KUD Sestava to izredno sejo lahko doseže le, če pridobi podpise 12 mestnih svetnikov.

Trije javni zavodi pripravljali program hostla

Praktično vsi svetniki, ki so razpravljali o usodi Celice, Ljubljanskemu gradu sicer niso oporekali usposobljenosti, da uspešno upravlja hostel. A kot je pojasnil Matej Javornik (SMC), ga je begalo dejstvo, da imajo mestni svetniki v roku enega meseca na mizi dve povsem nasprotni ideji za hostel Celica. »Nesprejemljivo je, da smo se decembra borili, da se Celica ne proda, danes pa hitimo, da sprejmemo popolnoma diametralno nasprotno idejo. Zadovoljen sem, da bo Celica v upravljanju javnega zavoda. A ostajajo odprta številna vprašanja, predvsem o imenu in poslovanju,« je opozoril Javornik. »Mestni svetniki ne želimo, da se javni zavod Ljubljanski grad zaradi ad hoc nepremišljenih odločitev župana Mestne občine Ljubljana zaplete v poslovne negotovosti s finančnimi posledicami, kar bi škodilo njegovemu ugledu,« je med drugim pojasnil Brnič Jager.

Janković je ob debati o Celici poudaril, da so trije javni zavodi pripravili program za hostel, in sicer sta poleg Ljubljanskega gradu sodelovala še zavoda Mladi zmaji in Turizem Ljubljana. Podrobnosti iz programa župan sicer ni razkril, je pa svetnikom zagotavljal, da je izvrsten. Omenil je, da Ljubljanskemu gradu kot upravljalcu ne bo treba plačevati najemnine za stavbo, kar pomeni, da bo več sredstev od poslovanja ostalo za vlaganje v to dejavnost. Po Jankovićevih besedah nekdanji najemnik hostla Tomaž Juvan, ki je lastnik blagovne znamke Celica, za slednjo trenutno zahteva desetkrat več, kot je zanjo pripravljena plačati občina.

Župan je priznal, da prenova hostla ne bo opravljena do prvega marca letos, je pa dejal, da je občina že pridobila projektanta, ki bo poskrbel za prenovo tega edinstvenega prostora. »Prenovili jo bomo tako, da bo v ponos celemu mestu,« je Janković odgovarjal na pomisleke, da v tako občutljivo umetniško arhitekturo, kot je nekdanji zapor na Metelkovi, ne sme posegati kar kdor koli.