Aplikacija Strava, ki uporabnikom omogoča sledenje svojim telovadnim navadam in deljenje teh z drugimi uporabniki, je nedavno objavila vizualizacijo svojih baz podatkov. Kot pravijo, je v analizo vključena milijarda aktivnosti uporabnikov aplikacije, ki geografsko zajemajo 5 odstotkov zemeljske površine in se raztezajo čez 27 milijard kilometrov. Aplikacija je namenjena rabi na pametnih telefonih, z njo pa lahko uporabniki ugotovijo tudi, katere so najpogostejše poti za tek v določenih mestih.

Vizualizirani podatki ustvarijo zanimive toplotne zemljevide, s katerih lahko razberemo, kje se uporabniki aplikacije med svojo telovadbo gibljejo. Najpogostejše poti žarijo najmočneje. Tako so evropske države zelo svetle, saj je tukaj uporabnikov aplikacije veliko, prav tako države Severne Amerike, Japonska in druge. Po drugi strani so nekateri predeli pokriti s temo, saj tam aplikacija uporabnikov nima. Med tem ko so bili mnogi navdušeni nad barvnimi prikazi svoje in tuje aktivnosti, pa so drugi pri tovrstni uporabi in predstavitvi podatkov zaznali težave. Na videz nepomembni množični podatki namreč lahko razkrijejo veliko.

Odročne lokacije, kjer vojaki med služenjem telovadijo, so jasno vidne

Vojaški analitiki so opozorili, da je zemljevid dovolj podroben, da pokaže tudi potencialno zelo občutljive podatke uporabnikov, med katerimi so tudi vojaki in vojaški uslužbenci, ki aktivno služijo v tujini. Najpogosteje so namreč bazirani na lokacijah, ki so bolj odročne, prav tako pa ostalih uporabnikov aplikacije Strava na njihovih območjih ni veliko. Zato podatki, ki jih vnašajo s svojimi telovadnimi potmi med vizualizacijo zelo izstopajo in razkrivajo nekaj vojaških baz, ki so bile doslej skrivne, med njimi tudi baze ameriške vojske.

Na lokacijah, kot so Afganistan, Džibuti in Sirija, se zdi, da so uporabniki Strave skoraj izključno predstavniki tujega vojaškega osebja, kar pomeni, da vojaške baze na zemljevidih izstopajo s svetlobo. »Znane baze ameriške koalicije v Siriji osvetlijo temno noč,« je poudaril analitik Tobias Schneider. »Nekaj svetlobnih označb je nad ruskimi bazami, nad iranskimi bazami obarvanja ni,« je dodal.

V provinci Helmand v Afganistanu so na primer lokacije operativnih baz zelo jasno vidne, saj svetijo belo v kontrastu s črnim zemljevidom, ki sicer pokriva državo. Tudi aktivnosti britanskih letalskih sil na Falklandskih otokih so jasno razvidne. Njihovo oporišče je na zemljevidu močno osvetljeno, prav tako bližnja jezero in ribnik, ki sta očitno priljubljeni kopališči za tamkajšnje britansko osebje.