Odgovor: Da, potrebujete dovoljenje, ker ne smete spreminjati stanovanjskih prostorov, vgrajene opreme in naprav, ali opravljati koristnih izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. Pisno soglasje lastnika bo tudi podlaga za morebitna potrebna upravna dovoljenja.

Vprašanje: Zaradi ogromnih stroškov centralnega ogrevanja sva se s partnerko odločila, da bi na lastne stroške dodala notranjo toplotno izolacijo, ki bi pripomogla ne le k zmanjšanju stroškov centralnega ogrevanja, ampak tudi k uhajanju toplote iz stanovanja. Lastnik je najin predlog zavrnil. Ali lahko kaj storiva?

Odgovor: Lahko zahtevata od sodišča, da v nepravdnem postopku nadomesti lastnikovo soglasje, ker gre v vašem primeru za poseg, za katerega lastnik ne more odreči soglasja. Lastnik ne more odreči soglasja za posege, ki so v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami ter so v osebnem interesu najemnika, ki poleg tega nosi stroške. Poseg sicer ne sme ogrožati interesa lastnika oz. ostalih lastnikov v stavbi, s spremembo pa ne smejo biti povezane poškodbe skupnih delov ali zunanji izgled.

Za takšne posege se štejejo npr. posodobitve ali zahtevam gospodinjstva ustrezne rekonstrukcije vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav, preureditve stanovanja, ki so namenjene zmanjšanju porabe energije ali povečanju funkcionalnosti, izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev, napeljave telefonskega priključka ali postavitev nujnih anten in drugih naprav za radijski in televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek na obstoječo napravo ni možen.

Ob tem imejte v mislih, da lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da boste morali stanje v stanovanju ob njegovi vrnitvi vzpostaviti v prejšnje stanje, ali da se boste morali odpovedati povrnitvi lastnih vlaganj, če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo stanovanja.

Mag. Boštjan J. Turk