Po besedah Peršolje se porast uporabe drog odraža tudi v številu zasegov, ki se povečujejo. Lani je na primer policija izvedla 5070 zasegov, leto prej 4411, leta 2015 pa 4377.

Pri tem so v ospredju zasegi marihuane, kokaina in heroina. Največji porast je zaznan pri konoplji, ki je pri nas tudi najbolj razširjena, sledijo ji amfetamin, kokain in benzodiazepini. Po besedah Peršolje je najbolj zaskrbljujoč porast sintetičnih drog.

Največ je zasegov marihuane

Policija je sicer lani zasegla več kot 700 kilogramov konoplje in njenih produktov, 10,6 kilograma heroina, 12,1 kilograma kokaina ter 1737 tabletk ekstazija.

Za področje sintetičnih drog lahko po besedah Peršolje z gotovostjo trdimo, da se bo ta problematika v prihodnje samo še stopnjevala. »Nesporno je pričakovati, da se bo proizvodnja novih psihoaktivnih snovi nadaljevala z vsaj tolikšno intenzivnostjo, kot je opazna že zdaj, ko se v povprečju vsak teden na območju EU pojavi nova psihoaktivna snov,« je dejal. Dodal je, da to pomeni tudi vse več policijskih aktivnosti, usmerjenih v pravočasno zaznavanje teh snovi na terenu.

Policija sicer ugotavlja, da na območju Slovenije delujeta predvsem dva tipa kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s preprodajo in razpečevanjem drog. Ene delujejo samo na območju Slovenije, druge pa mednarodno, pri čemer se povezujejo s tujimi kriminalnimi združbami, hkrati pa oskrbujejo tudi kriminalne združbe, ki delujejo samo na območju Slovenije.

Heroin pride k nam iz Azije, kokain iz Južne Amerike

Heroin po besedah Peršolje k nam večinoma prihaja iz Centralne Azije oziroma Turčije, in sicer preko Bolgarije, Romunije in držav nekdanje Jugoslavije, ne pa tudi preko Jadranskega morja. Kokain pa k nam vozijo večinoma iz Južne Amerike preko Španije, Portugalske in Nizozemske, je na novinarski konferenci, na kateri so v petek prestavili razbitje hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem drog, dejal Peršolja.

V letu 2017 je policija zabeležila 1902 kazniv dejanj, povezanih z drogo (od tega jih je bilo okoli 300 povezanih z organizirano kriminaliteto), kar je 13,6 več kot v letu 2016, ko je bilo teh dejanj 1674. V letu 2015 jih je bilo 1872, v letu 2014 1857.

V Sloveniji po podatkih policije gram heroina v povprečju stane 30 evrov, gram kokaina 60 evrov, tabletka esktazija okoli pet evrov in gram marihuane štiri evre. Za Slovenijo je sicer po besedah Peršolje vse bolj značilno, da se v njej prideluje prepovedana konoplja.