Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v podporo podjetjem, da bodo znala bolje izkoristiti potencial starejših sodelavcev, pripravil projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, v okviru katerega poteka tudi natečaj Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti (SPP). Natečaj SPP poteka pod okriljem Zlate niti, Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev. Podjetja morajo s prijavami pohiteti, saj se natečaj zaokroža že v torek, 30. januarja, prijave pa zbirajo na naslovu: www.dnevnik.si/zlatanit/spp.

Na natečaju lahko sodelujejo podjetja, ki imajo vsaj 15 odstotkov zaposlenih, ki so starejši od 45 let, izvajajo ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni ne odstopajo od drugih starostnih skupin ter po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti poslujejo uspešno.

V polnem teku je tudi natečaj Zlata praksa. Podjetja in organizacije naj predstavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali dejavnosti, ki so usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. »Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno in širšo javnostjo,« poudarja Uroš Taljat, vodja projekta Zlata nit. jpš